Kalendarium wydarzeń

Różańcowy miesiąc w naszych wspólnotach w Nord i Pas-de-Calais.

dodano 18 października 2013
W październiku gromadzimy się w naszych świątyniach na róańcowych naboeństwach, by rozwaać tajemnice z ycia Pana i Jego Matki oraz omadlać nasze sprawy i intencje: aby powierzać Dobremu Bogu nasze smutki i nadzieje, nasze troski i radości, nas samych – to, kim jesteśmy i to, co posiadamy… Gromadzimy się mniej bądź bardziej licznie: tak, jak podpowiada serce… i te na ile pozwala czas, zdrowie czy obowiązki… Październik to miesiąc wanych rocznic dla całego naszego Narodu oraz dla naszych duszpasterzy – w tym miesiącu bowiem przypada 35. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papiea oraz 65. rocznica śmierci Sługi Boego Augusta kard. Hlonda, załoyciela Towarzystwa Chrystusowego. Róańcowe medytacje opieramy przywołując dzieło ycia i nauczanie tych dwóch wielkich Polaków, bo pragniemy je zgłębiać i wcielać w ycie, a take przygotować się do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Spotkania z róańcem w ręku animują róne grupy parafialne, przedstawiciele wszystkich stanów: przede wszystkim jest to Bractwo Róańcowe (które w połowie października spotkało się na formacyjnym spotkaniu w Méricourt), lecz równie dzieci i młodzie są angaowane w odczytywanie rozwaań czy ‘prowadzenie dziesiątek’… Październik to take czas spotkań formacyjnych polonijnych i religijnych organizacji północnej Francji oraz duszpasterzy polonijnych pracujących w tym regionie; równie na ten miesiąc w wielu ośrodkach duszpasterskich zaplanowano rocznicowe i jubileuszowe obchody, w których kapłani – Chrystusowcy odgrywali znaczące role, wygłaszając okolicznościowe homilie. Wspomina o tym tygodnik polskiej emigracji: K. NAPIERALSKI, «Jubileusz w Lievin», GK LV[2013], nr 37[2519], s. 15; M.-T. WOZNIAK, «1923-2013: 90 ans! et un double anniversaire à Billy-Montigny!», GK LV[2013], nr 44[2526], s. 18. Periodyk ów umieszcza take naszą notatkę: T. MIKULAK, «Róańcowy miesiąc Wspólnoty z Bruay la Buissière», GK LV[2013], nr 38[2520], s. 19.
« wróć do listy wszystkich wpisów