Kalendarium wydarzeń

Spotkanie grup etnicznych w Dijon.

dodano 28 października 2013
W niedzielę 27 października br. odbyło się w domu diecezjalnym w Dijon spotkanie grup etnicznych zamieszkujących miasto i okolice. Ten wspólnotowy dzień zorganizowało archidiecezjalne duszpasterstwo migrantów, na którego czele stoi pochodzący z Kongijskiej Republiki Demokratycznej delegat biskupi ks. Marcel Ngoyi Luedi, proboszcz w Seurre. Duszpasterstwo to zajmuje się między innymi koordynacją duszpasterstwa migrantów, przygotowaniem Dnia Migranta i Uchodźcy, bierze udział w rónych akcjach w obronie praw emigrantów i uchodzców, etc. W pracach tej diecezjalnej struktury uczestniczy od jubileuszowego roku 2000 nasz współbrat ks. Ryszard Fyda SChr, opiekun Polaków w archidiecezji. Niedzielne spotkanie pomyślane jako «wejście» w rozpoczęty rok duszpasterski, miało za hasło słowa z homilii papiea Pawła VI na zakończenie Soboru Watykańskiego II: „Pour l’Église catholique personne n’est étranger, personne n’est exclu, personne n’est lointain (Dla Kościoła katolickiego, nikt nie jest cudzoziemcem, nikt nie jest wykluczony i nikt nie jest oddalony)”. O godz. 11:00 w dawnej kaplicy seminaryjnej rozpoczęła się Msza Święta z udziałem przedstawicieli rónych narodowosci m. in.: Francuzów, Portugalczykow, Polaków, Wietnamczyków, Malgaszów, Kongijczyków i członków innych narodów z kontynentu afrykańskiego. Mszy przewodniczyl delegat biskupi ks. Marcel Luedi, w asyście pochodzącego z Wietnamu młodego kapłana archidiecezji dijońskiej ks. Joseph’a Mai, będącego m. in. kapelanem wspólnoty wietnamskiej oraz ks. Ryszarda Fydy SChr z dijońskiej katedry, kapelana Polaków. Po Mszy sprawowanej w języku francuskim, animowanej przez migrantów z Afryki przy aktywnym udziale uczestników m. in. Polek: pani Beata Knop odczytała pierwsze czytanie a Kornelia, studentka ostatniego roku farmacji jedną intencję modlitwy wiernych, wszyscy przeszli do refektarza na tradycyjną lampke wina z kir, następnie w braterskiej atmosferze spoyto wspólny posiłek z przyniesionych przez kadego z uczestnikow wiktuałów.
Następnym wielkim wydarzeniem przygotowywanym przez Duszpasterstwo Migrantów to setny ju Światowy Dzien Migranta i Uchodźcy, który obchodzić będziemy w niedzielę 19 stycznia 2014 roku. Odbędzie się w parafii św. Piotra w Dijon. Dzień ten będzie obchodzony pod hasłem: „«Oui, j’ai du prix aux yeux du Seigneur…» – Migrants, Réfugies, vers un monde meilleur («Tak jestem cenny w oczach Pana…» – Migranci, Uchodźcy, w kierunku lepszego świata!” Zapraszając do włączenia się w te obchody i do modlitwy w intencji migrantów i uchodźców, zachęcamy do lektury orędzia papiea Franciszka na ten dzień.

La messe en langue française a été animée par la communauté africaine avec la participation des autres nations: les lectures, les intentons de la prière universelle, la procession des offrandes... Ensuite tous se sont retrouvés dans la salle à manger de la Maison diocésaine pour un pot d’amitié et un repas tiré du sac et partagé en commun. Le prochain événement majeur qui suivra pour la Pastorale des migrants est la centième Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié qui sera célébrée le dimanche 19 janvier 2014 à la paroisse st Pierre de Dijon. Le thème choisi pour cette journée est: «Migrants et Réfugiés: vers un monde meilleur»! D’ici-là, rendez-vous au Dimanche 19 janvier 2014 à Saint Pierre de Dijon pour chanter, louer et prier le Seigneur ensemble. Mais aussi pour rappeler à tous l’importance de la rencontre, de l’accueil, de la solidarité, de la collaboration, de la participation pour commencer à bâtir et à vivre «ensemble» un monde meilleur.

Nasze sprawozdanie znajdziemy w „Głosie katolickim”: R. FYDA, «Dijon – spotkanie Grup etnicznych», GK LV[2013] nr 39[2521], s. 18.
« wróć do listy wszystkich wpisów