Kalendarium wydarzeń

Listopadowy dzień skupienia w Domu Prowincjalnym.

dodano 5 listopada 2013
Trwając w swoistej ‘oktawie’ uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, przybywamy do Domu Prowincjalnego na kolejne skupienie. Kontekst tych celebracji ‘podpowiada’ intencję wspólnej modlitwy: jest nią prośba o szczęście wieczne dla zmarłych Współbraci (szczególnie tych, którzy pracowali w prowincji pw. Matki Boej Częstochowskiej i których imiona umieściliśmy w okolicznościowej dekoracji w kaplicy i wymieniliśmy głośno w czasie Najświętszej Ofiary wieńczącej ten święty czas), dla zmarłych naszych Rodziców (szczególnie śp. Jerzego, ojca ks. Tomasza z Burgundii, na którego pogrzeb po zakończeniu skupienia udała się kilkuosobowa delegacja chrystusowców z prowincji na czele z jej przełoonym), krewnych, przyjaciół i dobroczyńców. Przewodzący naszemu skupieniu ks. dr Paweł Melczewski SChr, dyrektor zakonnej biblioteki i wykładowca egzegezy biblijnej w naszym seminarium, kontynuuje komentowanie fragmentów z Księgi Wyjścia, szukając w nich obrazów naszego ycia duchowego, które jest jak wędrowanie przez pustynię i jak zmaganie się z rónymi kryzysami i pokusami (tak, jak to miało miejsce w czasie wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej). Dziś zatrzymaliśmy się na szesnastym rozdziale z Exodusu. Problem zmagania się z pokusami ‘powrócił’ w czasie rozwaania Ewangelii przeznaczonej na ten dzień (Łk 14,15-24), gdzie usprawiedliwienia, którymi wymawiają się zaproszeni z przypowieści o uczcie, zostały w oryginalny sposób zestawione z pokusami z ewangelijnej sceny kuszenia Chrystusa na pustyni. „Obyśmy nie znaleźli się wśród tych, którzy odrzucili Boe zaproszenie i którzy nie skosztują uczty, którą przygotował Pan…” – zakończył swoją refleksję ks. Paweł.
« wróć do listy wszystkich wpisów