Kalendarium wydarzeń

Uroczystość Chrystusa Króla AD 2013…

dodano 26 listopada 2013
Obchody naszego tytularnego święta w tym roku miały charakter szczególny albowiem wpisywały się w celebrację zakończenia ogłoszonego jeszcze przez Benedykta XVI Roku Wiary. Ze wspólnotami, gdzie posługujemy powierzaliśmy się opiece Chrystusa Króla, prosząc, by nam błogosławił na kapłański trud, by pomnaał dobre owoce naszej posługi, by wspierał w chwilach uniesień i radości, jak i rónorodnych zmagań i doświadczeń. Zaś przede wszystkim modliliśmy się, aby Chrystus, Pan i Król naszych serc, umacniał nas w wierze, nadziei i miłości, by tę wiarę pomnaał i utwierdzał nas w przekonaniu, e On jest i działa przez i pośród nas…
Ze wspólnotą polonijną gromadzącą się na niedzielnej Eucharystii w kościele st Leu st Gilles w Bagnolet, gdzie posługuje ks. Józef Wąchała SChr, uroczystość Chrystusa Króla przeywali: delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej J.E. bp Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy tarnowski (tyt. Lambiridi), który po pielgrzymce polonijnych duszpasterzy do Rzymu na kilka dni zatrzymał się w Paryu oraz Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ks. inf. Stanisław Je. Bardzo szczegółową relację przesłał nam ks. Józef; oddajmy zatem mu głos: „Goście przybyli na teren parafii ju o godz. 10:30: za ich przyjęcie odpowiadał p. Jacek Pikusa (duszpasterz w tym czasie celebrował Mszę Świętą dla miejscowej wspólnoty francuskiej). Zatem wizyta w naszej wspólnocie dla gości rozpoczęła się od spotkania z dziećmi i młodzieą uczestniczącą w katechezie w kaplicy Alsace de Bagnolet i polskich salkach (odbywa się ona w kadą niedzielę od godz. 11:00, a korzystająca z niej grupa ponad 50 dzieci i młodziey w zdecydowanej większości nie uczęszcza do polskich szkół, zatem słabo mówi po polsku). Tu Dostojnych Gości powitały katechetki: p. Boena Porlolulos, Edyta Kogut i Edyta Pikusa, które take opowiedziały o pracy katechetycznej. Nadeszła w końcu godzina ‘polskiej mszy’: wszyscy zgromadzili się w kościele Saint Leu – Saint Gilles w Bagnolet i po odmówieniu modlitwy Anioł Pański nastąpiło przywitanie i przedstawienie Gości, zwłaszcza ks. Biskupa. W tym pełnym szczegółów przemówieniu nie zabrakło dokładnego przedstawienia osoby ks. Biskupa, historii świątyni, yciorysu jej Patronów oraz zarysu duszpasterskiej działalności polonijnej w Bagnolet. Na zakończenie słowa wstępnego została wypowiedziana mszalna intencja: «Księe Biskupie proszę o odprawienie Mszy Świętej w intencji zgromadzonych». Ks. Biskup na początku świętej liturgii podziękował chrystusowcom za liczny udział w niedawno zakończonej pielgrzymce polonijnych duszpasterzy do Rzymu oraz złoył im yczenia z okazji przeywanego w tę dzisiejszą uroczystość tytularnego święta. W homilii natomiast przypominał o religijności i kulturze wyniesionej z domów rodzinnych oraz prosił wszystkich obecnych: «dbajcie o swoich duszpasterzy i wspólnoty parafialne… znajdujcie czas na modlitwę, formację i niedzielną Eucharystię». Rozwaanie było przeplatane poezją C. K. Norwida i świadectwem odwagi Romana Brandstaettera ydowskiego pisarza nawróconego, który mówił o Chrystusie wśród swoich ziomków. Nie zabrakło te podziękowań dla osób świeckich zaangaowanych w parafii: dla katechetek i Liturgicznej Słuby Ołtarza za asystę, które ks. Biskup wypowiedział na zakończenie Mszy. Na szczególne zaznaczenie zasługuje podziękowanie dla dzieci za ich «bukiet» kwiatów, którym był odmówiony przez dzieci I roku katechizmu dziesiątek róańca – «III tajemnica bolesna: cierniem ukoronowanie Chrystusa»; «Bardzo dziękuję, piękny prezent i bardzo oryginalny…», powiedział ks. Biskup do dzieci. Następnie członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej podziękowali Biskupowi i Rektorowi PMK za przybycie, celebrację Eucharystii, wypowiedziane słowo (dodajmy tylko, e ks. Infułat nie zabierał głosu, odczytał w czasie Mszy Ewangelię) i przekazali upominki w postaci ksiąek ‘Przewodnik po Paryu’ dla ks. Biskupa oraz ‘Faire réussir, c’est réussir’ dla ks. Infułata. Po zakończonej Mszy Świętej jeszcze odbyło się spotkanie z parafianami, a potem świąteczny obiad dla Gości, dla księy chrystusowców pracujących na paryskich przedmieściach z ks. Prowincjałem Janem Ciągło na czele, dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej z rodzinami, organisty i katechetek z rodzinami. Na obiedzie było 25 osób. Całe świętowanie trwało do wieczora, do godz. 20:00.”
Natomiast wspólnota tworząca polonijną parafię w Bruay La Buissière podsyła link do galerii ze zdjęciami ze świętowania tytularnego święta ich duszpasterzy, które niemale zbiega się z kolejną rocznicą powstania Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, które pomaga miejscowym księom w duszpasterstwie.

CHRISTUS VINCIT * CHRISTUS REGNAT * CHRISTUS IMPERAT

O naszym świętowaniu oraz innych wydarzeniach w parafii w Bagnolet przeczytamy w „Głosie katolickim”: PRD, «Z kroniki parafii Bagnolet», GK LV[2013], nr 44[2526], s. 16-17.
« wróć do listy wszystkich wpisów