Kalendarium wydarzeń

Obchody setnego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w naszych polonijnych wspólnotach...

dodano 20 stycznia 2014
Tak jestem cenny w oczach Pana… = Oui, j’ai du prix aux yeux du Seigneur… (Iz 49,5); MIGRANCI I UCHOD¬CY KU LEPSZEMU ŚWIATU = MIGRANTS ET RÉFUGIÉS VERS UN MONDE MEILLEUR – ten temat przyświecał celebracji setnego ju Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy (bo obchodzonego corocznie w Kościele od roku 1914).
w Dijon:
W niedzielę 19 stycznia 2014 r. kościół św. Piotra w Dijon wypełnił się «kolorowym» Ludem Boym ze «wszystkich ras, narodów i języków», reprezentowane były prawie wszystkie kontynenty, a najbardziej kontynent afrykański… O godz. 10:45 pasterz archidiecezji, abp Roland Minnerath, w piętnastominutowym wystąpieniu, przedstawił pokrótce historię tego dnia i spojrzenie Kościoła i państwa na migracje ludzkości. Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa, koncelebrowana przez księy pochodzących z ronych krajów: Indie, Wietnam, Republika Demokratyczna Konga, Polska, Francja. Wspólnoty narodowe, z Afryki m.in.: Kamerun, Kongo, Benin…, z Azji – Wietnamczycy oraz z Europy: Hiszpanie, Portugalczycy, Polacy, włączyły się czynnie w liturgie przez śpiewy, muzykę, liturgię słowa, modlitwę powszechną i procesję z darami. Polacy zamieszkujący departament Côte d’Or byli reprezentowani przez ich duszpasterza księdza Ryszarda Fydę SChr i Rodaków praktykujących i spotykających się na coniedzielnej Eucharystii w kaplicy st Joseph Cottolengo w Dijon (63, rue du Faubourg Raines). W modlitwie powszechnej, w piątej intencji, po francusku i po polsku razem z Kornelią modlono się tymi słowami: „Panie polecamy Ci miliony migrantów, którzy musieli opuścić swoje domy z powodu ubóstwa, przemocy lub prześladowań. Prosimy Cię w intencji tych, którzy na emigracyjnej drodze padli ofiara paserów i ronego rodzaju wyzysku lub spotkali się z obojętnością i odrzuceniem.”
W swojej homilii Ksiądz Arcybiskup mówił między innymi o planie Boga wobec świata i człowieka. Zjednoczenie świata w jedną wielką rodzinę, nie dokona się siłą czy jakimś prawem, moe to sprawić tylko Duch Święty, od wewnątrz przetwarzając serce kadego człowieka, uświadamiając mu jego powołanie i przynaleność do wielkiej Rodziny Dzieci Boych. Tylko Boy Duch jest w stanie przezwycięyć «mur wrogości i egoizmu» we współczesnym świecie, potrzeba aby nie tylko wierzący, ale i inni odkryli bogactwo Jego obecności i działania. Kościół Chrystusowy prowadzony przez Ducha Świętego jest właśnie obrazem Boej Rodziny, przekraczającej granice państw, systemów i kontynentów.
Po mszy parafianie zaprosili wszystkich uczestników na tradycyjny apéritif do pobliskiej sali parafialnej. Następnie wspólnoty narodowościowe spoyły razem obiad z potraw, które przygotowano i przyniesiono na wspólny stół. O godz. 15:00 na zakończenie obchodów Dnia Migranta i Uchodźcy w kościele św. Piotra odbył się koncert chóru francusko-afrykańskiego «Elikya», utworzonego w większości przez Afrykańczyków rónej narodowości i zespołu studentów «St Augustin» śpiewających Gospel. W czasie koncertu obecni wysłuchali take trzech świadectw o niełatwej emigracyjnej «przygodzie» na francuskiej ziemi. Kończąc spotkanie Pan Pierre Samba, dziękując za wspólnie przeyty czas, podkreślił, e ten Dzień przeywany raz w roku, jest jedyną okazją do spotkania się wszystkich razem i ukazuje prawdziwe oblicze Kościoła Powszechnego.
ks. Ryszard Fyda SChr
A sprawozdanie niniejsze znajdziemy te w tygodniku polskiej emigracji: R. FYDA, «Dzień Migranta i Uchodźcy w Dijon», GK LV[2014], nr 5[2531], s. 16-17.
w Dunkierce:
Dzięki zaprzyjaźnionemu z naszym serwisem szoferem, p. Dariuszem, moemy ‘podziwiać’ jak ten dzień obchodzono w Dunkierce: najpierw Msza Święta dla polskich kierowców w specjalnie wybudowanej z kontenerów kaplicy w sobotnie popołudnie, następnie niedzielna Eucharystia w polskiej kaplicy w Dunkierce i wspólna agapa jej uczestników
w Saint Vallier:
Take Polska Misja Katolicka z Saint Vallier dzieli się fotografiami z obchodów Dnia Migranta: była to wspólna celebracja z miejscową parafią francuską. Krótką relację znajdziemy równie w „Głosie katolickim” (T. TOBYS, «Wspólna Eucharystia w Dniu Migranta», GK LV[2014], nr 5[2531], s. 18).
« wróć do listy wszystkich wpisów