Kalendarium wydarzeń

Modlitewne spotkanie polonijnych dzieci z Nord – Pas-de-Calais i ich katechetów w Amettes.

dodano 27 marca 2014
Od dobrych kilku lat (poza rokiem ubiegłym, kiedy to potęny atak zimy u progu kalendarzowej wiosny sparaliował niemale całkowicie północną Francję, ale nie tylko…) w okresie Wielkiego Postu dzieci uczęszczające na katechizację z regionu Nord – Pas-de-Calais wraz ze swoimi rodzicami i katechetami gromadzą się na wspólnej modlitwie. Miejscem tej modlitwy w minionym (choć jak wspomnieliśmy, nie zrealizowanym) oraz w tym roku stało się Amettes – miejsce dokąd zmierzają pielgrzymki z całego regionu, gdy tu urodził się i wzrastał św. Benedykt Józef Labre, święty znany z umiłowania modlitwy i ascezy oraz z pielgrzymowania po całej Europie, stąd te uwaany jest za patrona wszystkich pielgrzymów. Zatem przybyliśmy 26 marca br. do Amettes z wielu polonijnych parafii z Nord i Pas-de-Calais: z Dechy, Guesnain i z Dourges, z Lens, Liévin, Barlin i Noeux-les-Mines, z Calonne Ricouart i Marles-les-Mines, z Harnes i Billy Montigny, z Oignies i Ostricourt oraz z Bruay La Buissière, Houdain, Haillicourt i Divion. Ponad 130 dzieci z tyche parafii wraz ze swoimi katechetami i duszpasterzami oraz innymi dorosłymi, wśród których byli ich rodzice i dziadkowie, stworzyło wspólnotę niemale 200 pielgrzymów.
Przybyliśmy tu z wieloma intencjami, tymi osobistymi i intencjami naszych rodzin i przyjaciół, z intencjami naszych parafialnych wspólnot oraz diecezji; w naszą modlitwę włączyliśmy intencje całego Kościoła i świata. A wszystkie te intencje włączyliśmy w sprawowaną na początku naszego modlitewnego spotkania Eucharystię pod przewodnictwem ks. dziekana Daniela Zylinskiego, wokół którego zgromadzili się koncelebransi – nasi duszpasterze: o. Roman Domagała OMI, ks. Ryszard Kaczor SChr, ks. Jan Kałua SChr, ks. Piotr Michniak, o. Grzegorz Napierała OMI, ks. Jerzy Zawierucha SAC i piszący owo sprawozdanie, duchowy opiekun Krucjaty Eucharystycznej, który te wygłosił okolicznościowe kazanie. Nasze intencje wypowiedzieli najmłodsi przedstawiciele parafii w czasie modlitwy powszechnej a całą modlitwę dopełniał gromki i radosny śpiew dzieci i wszystkich uczestników liturgii przy organowym akompaniamencie s. M. Czesławy CSSF.
Nasze spotkanie, jak to zaznaczył ks. dziekan na początku Mszy Świętej odprawianej w kościele st Sulpice w Amettes, wypadło w dniu szczególnym, bo w rocznicę urodzin świętego a Liturgia Słowa tego dnia przypomniała nam drogowskazy, które pozostawił nam Bóg na naszym pielgrzymowaniu do Jego wiecznego Domu, w naszym dąeniu do świętości; e te drogowskazy to Boe Prawo, które jest naszą mądrością i umiejętnością w oczach wszystkich narodów (por. Pwt 4,6a) a za jego gorliwe wypełnianie i zachęcanie innych do ycia wedle niego czeka nas wspaniała nagroda, o czym przypomniał nam Pan Jezus w odczytanym fragmencie Ewangelii (por. Mt 5,17-19). By dobrze sprostać temu zadaniu, jak mówił kaznodzieja, trzeba nam nieustannie prosić Boga o pomoc i łaskę i tę prośbę pozostawiliśmy w księdze intencji modlitewnych wyłoonej w rodzinnym domu św. Benedykta Józefa, do którego udawaliśmy się w mniejszych grupach w ramach bliszego zapoznawania się z yciem i dziełem świętego. Rozpoczęliśmy je po zakończeniu Eucharystii, gdzie w sali przyjęć pielgrzymów obejrzeliśmy film-diaporamę opowiadającą o yciu patrona pielgrzymów, a następnie podzieliliśmy się na wspomniane mniejsze grupy, by zobaczyć pamiątki związane ze św. Benedyktem Józefem zgromadzone w parafialnym kościele czy rodzinnym domu.
Podczas spotkania w sali zostaliśmy wzmocnieni filianką dobrej kawy i kawałkiem tradycyjnego placka a wszystkie dzieci otrzymały poczęstunek w postaci owocowego soczku i francuskiego ciastka ‘pain au chocolat’. Nastąpiło te tam losowanie tradycyjnej tomboli, która na początku roku była rozprowadzana w polonijnych parafiach regionu. Główna nagroda, którą jest udział w 139. Pielgrzymce Polaków do Lourdes na przełomie maja i czerwca br., ‘powędrowała’ do posiadacza losu nr 452. Wyraamy wdzięczność Bogu za to wspólne spotkanie, lecz pragniemy równie dziękować wszystkim, którzy trudzili się przy jego organizowaniu – zarządowi Krucjaty Eucharystycznej, katechetkom ze wszystkich parafii regionu oraz tym, którzy nas podejmowali w Amettes.
A naszą prośbę z księgi modlitewnych intencji przedstawiamy wszystkim czytelnikom, nieśmiało prosząc o włączenie się do ufnej i gorliwej modlitwy: «Seigneur Dieu, par l’intercession de st Benoît-Joseph, nous Te confions la jeune génération des Français d’origine polonaise de toute la region et nous Te prions: aide-les, aide-nous à mener une vie saine et honnête pour atteindre l’union éternelle avec Toi, pour devenir saints!»
ks. Tomasz Mikulak SChr, Bruay La Buissière, duchowy opiekun Krucjaty Eucharystycznej
Zapraszamy do fotogalerii... A sprawozdanie to znajdziemy w „Głosie katolickim”: T. MIKULAK, «Modlitewne spotkanie w Amettes», GK LVI[2014] nr 16[2542], s. 18-19.
« wróć do listy wszystkich wpisów