Kalendarium wydarzeń

Pielgrzymując śladami Chrystusa...

dodano 31 marca 2014
W dniach 17-27 marca br. członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Boego w Jerozolimie, prowincji Dijon – Besançon – Autun (Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem) wraz z grupa sympatyków przebywali na pielgrzymce w Jordanii i Ziemi Świętej. Po wylądowaniu w Ammanie, pielgrzymi udali się autobusem przez pustynię do miejscowości Petra, gdzie zostali zakwaterowani w hotelu przy głównym wejściu do przełomu Waldi Moussa, (Doliny Mojesza) znanym pod nazwą Siq. To w tym regionie według tradycji, w czasie Wyjścia z Egiptu przebywali Mojesz i Izraelici, to tutaj przy wyjeździe z Petry znajduje się skała, w którą uderzył Mojesz laską i wypłynęła woda. (Lb 20,1-13). Całodzienna wycieczka po dolinie, z Mszą Świętą odprawioną w ruinach bizantyjskiej bazyliki, wspinanie się na górę, miejsce dawnego klasztoru, były dla uczestników spotkaniem z minioną cywilizacją i wielkim przeyciem estetycznym i duchowym. W drodze powrotnej do Ammanu zwiedzono m.in. znajdujące się na pustyni: ruiny zamku wybudowanego przez krzyowców: Shawbak; ruiny miasta Umm ar Rasas z czterema kościołami z epoki bizantyjskiej, dolinę Arnon, Waldi al-Mujib i miasto Madaba z prawosławnym kościołem św. Grzegorza z VI wieku.
W godzinach popołudniowych pielgrzymi dotarli na górę Nebo, miejsce, z którego Mojesz i Izraelici zobaczyli Ziemię Obiecana, i na którym wg tradycji ma znajdować się grób Mojesza. Na górze, w pobliu ruin bizantyjskiego kościółka, z rozległym widokiem na dolinę i morze Martwe, przy zachodzącym słońcu, miała miejsce koncelebrowana Msza Święta. Po jej zakończeniu, jordańscy Beduini, właściciele terenu ofiarowali obecnym filiankę miętowej herbaty. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w Ammanie, i następnego dnia wyjazd autobusem do Betanii nad brzegiem Jordanu, najbardziej prawdopodobnego miejsca chrztu Chrystusa. Tutaj odprawiona została Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń przez Rycerzy i Damy. Po południu udano się zwiedzić kolejne miejsce, ruiny miasta Geraza (Djerash). Wieczorem po powrocie do Ammanu, udano się do rezydencji biskupiej J.E. bpa Maroun’a Laham’a, reprezentującego w Jordanii łacińskiego patriarchę. W pobliskim kościele ksiądz biskup przedstawił sytuację chrześcijan w Jordanii, wspomniał o przygotowaniach do pielgrzymki Ojca Świętego w tym kraju. Przedstawiciele Zakonu, który między innymi wspiera chrześcijan Ziemi Świętej, złoyli na ręce księdza biskupa kopertę z ofiarą materialną. Na spotkaniu obecny był take seminarzysta, tegoroczny diakon, który «sponsorowany» jest przez prowincje zakonu.
W piątek z rana, 21 marca, po czterech dniach pobytu w Jordanii, przez Most Allenby na rzece Jordan, pielgrzymi przekroczyli granice Jordanii z Izraelem i udali się do Jerycha. Tutaj w kościele parafii Dobrego Pasterza miała miejsce Msza Święta i po obiedzie zwiedzanie ruin Tell-el-Sultan, przypominającego długą historię Jerycha, które istniało ju w VIII wieku przez Chrystusem. Podziwiano take pobliskie góry, prawdopodobne miejsce kuszenia Chrystusa. Następnie przez pustynie Judy podróowano w kierunku Jerozolimy, z krótkim postojem i medytacja w punkcie widokowym Wadi Qelt, skąd widać starą drogę z Jerozolimy do Jerycha. (wspominaną przez Chrystusa w przypowieści od dobrym Samarytaninie). Pierwsze, wieczorne spotkanie z Jerozolimą to spojrzenie na miasto z Góry Oliwnej i zakwaterowanie w hotelu «Gloria», w murach starego miasta. Kolejne dni to zwiedzanie Jerozolimy i oficjalne spotkania z przekazaniem ofiar pienięnych: w patriarchacie łacińskim z reprezentującym patriarchę Fouad’a Twal’a, biskupem pomocniczym William’em Shormali; w Kustodii Ziemi Świętej, w domu starców; Msze Święte: w katedrze patriarchatu, w kościele św. Piotra en Gallicante; godzina święta i okazja do spowiedzi w bazylice Getsemani; droga krzyowa uliczkami starego miasta. Warto wspomnieć o pielgrzymowaniu do Betlejem, gdzie miała miejsce Msza Święta w krypcie bazyliki św. Katarzyny, a następnie oficjalna wizyta z przekazaniem «ofiary» w seminarium patriarchatu łacińskiego w Beït Jala. Wielkim przeyciem dla całej pielgrzymki była niedzielna wizyta w Ramallah 23 marca; spotkanie z proboszczem parafii katolickiej księdzem Raed, wspólna koncelebrowana Eucharystia z miejscową wspólnotą. Po południu zaś – miasto Naplouse, stare Sychem w Samarii i zwiedzanie bazyliki ze studnią Jakuba, miejsca spotkania Chrystusa z Samarytanką.
W czasie pielgrzymki modlono się często; m.in. modlitwą Rycerzy Świętego Grobu, o protekcje i pokój dla Ziemi Świętej za wstawiennictwem Maryi. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki, przed powrotem do Francji, było zwiedzanie Cezarei Nadmorskiej, miasta wybudowanego przez Heroda Wielkiego nad brzegiem Morza Śródziemnego; miejsca z którego wyruszył św. Paweł, by głosić Chrystusa w Europie. Tutaj przed udaniem się na lotnisko do Tel-Avivu, w ruinach kościoła, budowanego przez krzyowców, odbyła się ostatnia msza koncelebrowana z uroczystym błogosławieństwem, rozesłaniem i przekazaniem krzyy. Wśród 41 uczestników pielgrzymki oprócz Rycerzy i Dam, członków Zakonu, pielgrzymowali sympatycy zakonu i trzej kapłani: prowadzący pielgrzymkę od strony duchowej ks. kanonik Dominique Garnier, proboszcz katedry w Dijon, ks. Pierre-Edouard de Bruchard, jako przewodnik po Ziemi Świętej i ks. Ryszard Fyda, chrystusowiec z dijońskiej katedry.
linki do stron zakonu rycerskiego Świętego Grobu: http://www.oessh.opoka.net.pl oraz http://ordredusaintsepulcre.org/, a take zaproszenie do fotogalerii.
« wróć do listy wszystkich wpisów