Kalendarium wydarzeń

Czytajmy polonijną prasę…

dodano 18 kwietnia 2014
W wielkanocnym numerze „Głosu katolickiego” obejmującym całą oktawę tych najwaniejszych świąt chrześcijańskich i dzień kanonizacji dwóch wielkich Papiey: bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II wśród wielu artykułów mówiących o Świętach Zmartwychwstania Pańskiego, o świętości nowych kanonizowanych następców Apostoła Piotra oraz świątecznych yczeń znalazły się take sprawozdania z ycia Polonii na północy Francji, z miejsc, gdzie posługują kapłani z Towarzystwa Chrystusowego. Zaproszenie do lektury tego emigracyjnego periodyku jest nieustająco aktualne ;) … A oto ‘bibliograficzne namiary’ na wspomniane sprawozdania: PARAFIANIE Z LILLE, «Dostojne stulecie w Lille», GK VI[2014] nr 16[2542], s. 17, T. MIKULAK, «Modlitewne spotkanie w Amettes», GK LVI[2014] nr 16[2542], s. 18-19.
« wróć do listy wszystkich wpisów