Kalendarium wydarzeń

Niedziela Miłosierdzia Bożego AD 2014… Kanonizacja bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II…

dodano 28 kwietnia 2014
W tegoroczne zakończenie Oktawy Paschalnej, w tegoroczną Niedzielę Miłosierdzia Boego mocno wpisały uroczystości kanonizacyjne bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II w Rzymie. Okrzyknięte przez światowe media jako wydarzenie bez precedensu, jako najwaniejsze wydarzenie obecnej dekady, dla chrześcijan na całym świecie staje się okazją do ponownej refleksji nad naszym powołaniem, nad powołaniem do świętości… Chcemy Dobremu Bogu podziękować dzieło ycia i nauczanie tych wielkich Pasterzy Kościoła i chcemy jednocześnie znajdować w tym ich dziedzictwie wskazówki i drogowskazy dla siebie. Dlatego te przez ich wstawiennictwo modlimy się do Boga, aby nas wspierał i prowadził, aby nam błogosławił i udzielał potrzebnych darów i łask w codziennym podejmowaniu przez nas wezwania do świętości, poszukiwaniu osobistej drogi do Pana, do wiecznego z Nim zjednoczenia…
A wszystkich czytelników zapraszamy do ‘wirtualnego spaceru’ po naszych wspólnotach i po organizowanych w rónych miejscach uroczystych TE DEUM… za dar kanonizacji i za dzieło ycia świętych papiey…
• Saint Vallier: wzmianka o uroczystościach w lokalnym serwisie internetowym, fotogaleria z uroczystości i relacja zamieszczona w „Głosie katolickim”: «Polska parafia La Saule-Les Baudras-Le Bois du Verne-Les Gautherets włączyła się w dziękczynienie za dar kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII», GK LVI[2014], nr 19[2545], s. 15;
• Dijon: celebracja Mszy Świętej w katedrze st Bénigne, okolicznościowa dekoracja w kaplicy st Joseph Cottolengo oraz dziękczynienie za kanonizację dwóch Papiey naley do tego dodać wzmiankę w lokalnym dzienniku telewizyjnym o uroczystościach kanonizacyjnych oraz krótki wywiad z pasterzem archidiecezji dijońskiej;
• La Ricamarie: Eucharystia w kościele st Joseph de Beaulieu Roche la Molière;
• TE DEUM za dar kanonizacji dwóch papiey w Roubaix było nie tylko wielkim wydarzeniem religijnym i duchowym, lecz take dostarczyło niesamowitych wraeń artystycznych czego zapowiedź znajdziemy w lokalnej prasie… a telewizja zrealizowała reporta, przeprowadzając wywiady z parafianami i miejscowym duszpasterzem, ks. Ryszardem Oblizajkiem SChr; w tygodniku polskiej emigracji natomiast znajdziemy obszerną relację z tych wielkich wydarzeń: A. SZYMANOWICZ, «Roubaix. Wspólnie przeywaliśmy kanonizację», GK LVI[2014], nr 22[2548], s. 18;
• Parafianie z Aulnay sous Bois wraz ze swoim duszpasterzem, ks. Zbigniewem Wcisło SChr udali się z pielgrzymka do Wiecznego Miasta, o czym przeczytamy w „Głosie katolickim”: E. H., «Modliliśmy się o Polskę silną, o Polskę odrodzoną w Bogu», GK LVI[2014], nr 21[2547], s. 15; dopełnieniem dziękczynienia polskich parafian z Aulnay i ich duszpasterzy za dar kanonizacji Papiea Polaka stała się inauguracja placu jego imienia przy kościele st Sulpice – odbyła się ona 15 czerwca br. z udziałem dostojnych gości J.E. bpa Wiesława Lechowicza, biskupa pomocniczego z Tarnowa (tyt. Lambiridi) i delegata KEP ds. duszpasterstwa emigracji, ks. inf. Stanisława Jea, rektora PMK we Francji i ks. Krzysztofa Musiałka SChr.
• dla Polaków z Bordeaux uroczystość kanonizacyjna była jednocześnie uroczystością odpustową, gdy patronem tej wspólnoty gromadzącej się na niedzielnej Mszy Świętej w kościele ste Eulalie w Bordeaux stał się kanonizowany Rodak na stolicy Piotrowej. Miejscowy polonijny duszpasterz, ks. Kazimierz Kuczaj SChr zapowiada, i co rok w Niedzielę Miłosierdzia Boego będą się spotykać na wspólnej, uroczystej modlitwie za siebie wzajemnie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
w kościele Millénium w Lens odbywało się wspólne dziękczynienie Kościoła diecezji Arras wraz z zamieszkującymi tu wspólnotami etnicznymi co te znalazło odzwierciedlenie w artykułach w „La Voix du Nord” i „Głosie katolickim”: A. GAPSKA, «Msza św. ku czci świętych papiey», GK LVI[2014], nr 19[2545], s. 19;
w kościele st Gilles w Pecquencourt na początku Mszy Świętej w dniu kanonizacji zgromadzeni obejrzeli diaporamę ukazującą sylwetki nowych świętych Kościoła;
• Parafianie z Bruay i Rouvroy upubliczniają okolicznościowe dekoracje…;
« wróć do listy wszystkich wpisów