Kalendarium wydarzeń

Goście z Poznania… = Nasi klerycy na duszpasterskim stażu we Francji…

dodano 5 maja 2014
W pierwszy, nieco przedłuony, weekend maja do naszej prowincji przybywają alumni I, IV, V i VI roku Wyszego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego z Poznania wraz z rektorem, ks. Andrzejem Łysym SChr. Zostają ‘rozdzieleni’ po niektórych naszych placówkach duszpasterskich, zwłaszcza w regionie paryskim, a dwóch akolitów ma okazję spędzić ten czas w polonijnych parafiach w Pas-de-Calais. Jest to wspaniała okazja do zapoznania z rónorodną posługą chrystusowców we Francji: zarówno wśród młodej i starej Polonii, jak równie ze specyfiką duszpasterstwa w Kościele lokalnym.
Na niedzielnych Mszach Świętych przedstawiali oni historię swojego powołania i zachęcali do modlitwy w intencji powołanych do słuby Boej, jak i o nowe powołania. W wielu wypowiedziach naszych młodszych współbraci podkreślano przykład dobrego wychowania i wiarę rodziców, dzięki którym ziarno powołania mogło się rozwijać w sercach tych młodych ludzi, by pewnego dnia zaowocować pozytywną odpowiedzią na wołanie Pana. Jake wane jest, by przekazywać skarb wiary swoim dzieciom i wnukom! Dlatego trzeba usilnie modlić się w intencji chrześcijańskich rodzin, by ów skarb przekazywały kolejnym pokoleniom, by ukazywały wartości, na których warto i trzeba budować swoje ycie i przyszłość. Zachęcamy do tej modlitwy wszystkich czytelników, jak i do modlitwy o powołania zakonne i kapłańskie… Nasza relacja ukazała się w tygodniku polskiej emigracji: T. MIKULAK, «Goście z Poznania», GK LVI[2014], nr 20[2546], s. 16-17.
« wróć do listy wszystkich wpisów