Kalendarium wydarzeń

3 maja 2014 r. w Houdain…

dodano 5 maja 2014
Kadego roku w uroczystość NMP Królowej Polski i Narodowe Święto rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja liczniej gromadzimy się na wspólnej modlitwie (nawet więcej: zgromadziliśmy się bardzo licznie – bo kaplica była wypełniona po brzegi mieszkańcami parafii z rónych jej sektorów, jak i przedstawicielami lokalnych polonijnych organizacji). Powierzamy Bogu przez ręce Maryi, naszej Matki i Królowej sprawy osobiste oraz intencje całej wspólnoty, Kościoła i świata. Szczególnie w tym dniu modlimy się w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny, aby rozwijała się w pokoju; a kady Polak czy w kraju, czy na emigracji trwał w wierze i tradycji ojców…
W tym roku ta uroczystość przypadła w sobotę a wieczorna Eucharystia, którą sprawujemy kadej soboty w polskiej kaplicy w Houdain, jest ju mszą niedzielną. Zatem rozwaając ewangelijną perykopę o uczniach z Emaus, razem z nimi chcemy wołać: ZOSTAń Z NAMI, PANIE! B¡D¬ TOWARZYSZEM W NASZEJ ZIEMSKIEJ PIELGRZYMCE I DAJ ODCZUWAć NIEUSTANNIE TWOJ¡ BLISKOŚć I OBECNOŚć (por. Łk 24,29). Jednocześnie pragniemy wsłuchiwać się w Jezusowe pouczenia, pragniemy yć Jego Ewangelią na co dzień, dlatego wpatrujemy się w Maryję: w Tę, która najdoskonalej wypełniła wolę Pana; w Tę, która zachowywała i rozwaała słowo Boe w swoim sercu (por. Łk 2,19.51b). Bo pragniemy całym sercem zawierzyć się Panu i Jego woli poszukiwać i wypełniać w swoim yciu…
W tegoroczne obchody tego maryjnego święta wpisuje się dziękczynienie za dar kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II: zatem po zakończonej Mszy Świętej kady z uczestników liturgii miał okazję indywidualnego uczczenia relikwii tego drugiego – świętego naszego Rodaka na stolicy Piotrowej i zabrania pamiątkowych obrazków z modlitwą za wstawiennictwem tych dwóch nowych świętych. Ponadto chcemy zauwayć obecność alumna V roku Wyszego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego z Poznania, który dzielił się świadectwem powołania i zachęcał nas wszystkich do gorliwej modlitwy za kapłanów, zakonników i siostry zakonne oraz o nowe i święte powołania do słuby Boej. Moe i z naszej wspólnoty Pan wzywa kogoś do wyłącznej słuby dla siebie…: zatem ta modlitwa jest bardzo, bardzo potrzebna, abyśmy potrafili właściwie odczytać i wypełniać yciowe powołanie… A Maryja – nasza Matka i Królowa – niech będzie dla nas przewodniczką i orędowniczką w codziennym podejmowaniu tego przecie niełatwego zadania…
Zapraszamy do lektury sprawozdania w „Głosie katolickim”: T. MIKULAK, «3 Maja w Houdain», GK LVI[2014], nr 20[2546], s. 16-17.
« wróć do listy wszystkich wpisów