Kalendarium wydarzeń

«Przyjdź Duchu Święty kieruj naszym losem i prowadź nas nieustannie…»

dodano 9 czerwca 2014
Polonijna wspólnota z Bruay La Buissière co roku przeywa uroczystość Pierwszej Komunii Świętej oraz uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wyznanie wiary (Profession de Foi) dzieci na zakończenie czteroletniej katechizacji. Te wane wydarzenia mają od wielu lat ju swoje stałe daty – związane z zakończeniem okresu wielkanocnego. W bieącym roku ośmioro dzieci odnowiło swoje chrzcielne zobowiązania w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bruay La Buissière; dziesięcioro dzieci w dwóch równych grupach po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa do swojego serca w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w kaplicy w Bruay i w następującą po niej VII Niedzielę Wielkanocy w kaplicy w Houdain. W tym roku dodatkowo staliśmy się świadkami bierzmowania dziewięciu młodych parafian, którego udzielił pasterz naszej diecezji, J.E. ks. bp Jean-Paul Jaeger, podczas Eucharystii sprawowanej w V Niedzielę Wielkanocy w kaplicy Najświętszego Serca Jezusowego.
Pisząc przed rokiem o komunijnych uroczystościach w naszej wspólnocie ośmieliliśmy się prosić o modlitwę w intencji najmłodszej generacji naszych parafian i zamieściliśmy przykład takiej modlitwy, która jest parafrazą znanej inwokacji do Ducha Świętego (T. MIKULAK, «Komunijne uroczystości w Bruay La Buissière i Houdain», GK LV[2013], nr 22[2504], s. 18). W tym roku równie zwracamy się z prośbą o to modlitewne wsparcie, zatem ponownie wołamy: Przyjdź Duchu Święty, napełniaj serca naszych młodych parafian – tych, którzy zostali umocnieni darem Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania; tych, którzy po raz pierwszy w pełni uczestniczyli w Eucharystii oraz tych, którzy w uroczysty sposób odnowili swoje chrzcielne przyrzeczenia swoim światłem i swoimi darami oraz rozpalaj w nich ogień swojej miłości. Przyzywamy światła i mocy Ducha Pocieszyciela, aby towarzyszył naszym dzieciom i młodziey, aby wspierał ich rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby oświecał naszych duszpasterzy – księy z Towarzystwa Chrystusowego i Siostry Felicjanki, aby w końcu prowadził wszystkich tych, którzy gromadzą się na wspólnej modlitwie w polskich kaplicach w Bruay, Houdain i Divion oraz w kościołach w Haillicourt i Sallaumines… Zatem staramy gorliwie modlić się: PRZYJD¬ DUCHU ŚWIęTY, KIERUJ NASZYM LOSEM I PROWAD¬ NAS NIEUSTANNIE, ABYŚMY POTRAFILI WYZNAWAć, ŻE PANEM NASZYM JEST JEZUS (por. 1 Kor 12,3) – JEDYNA I PRAWDZIWA DROGA DO PEŁNI ŻYCIA I SZCZęŚCIA… (por. J 14,6), co przypomniała nam dobitnie Ewangelia, którą rozwaaliśmy w uroczystość bierzmowania w naszej parafii.
Zapraszamy do lektury naszej relacji w „Głosie katolickim”: T. MIKULAK, «Droga do pełni ycia i szczęścia», GK LVI[2014], nr 25[2551], s. 18-19.
« wróć do listy wszystkich wpisów