Kalendarium wydarzeń

…DO NIEBA ŚCIEŻKO NAJPROŚCIEJSZA… (Wniebowzięcie Matki Bożej)

dodano 28 sierpnia 2014

…DO NIEBA ŚCIEŻKO NAJPROŚCIEJSZA… (Wniebowzięcie Matki Bożej)

Święta maryjne wpisane w liturgiczny kalendarz Koścoła katolickiego ukazują rolę i miejsce Matki Jezusa w zbawczym dziele Jej Boskiego Syna, pozwalając jednocześnie na tę swoistą intymność duchową, dzięki której przez Niepokalaną Dziewicę Bóg stał się jednym z nas... Widzimy tutaj całe bogactwo tradycji Kościoła przejawiające się na wiele sposobów. Podstawą są oczywiście prawdy wiary, pozwalające w zwięzły sposób zapamiętać i przekazywać kolejnym generacjom chrześcijan treść ewangelicznego orędzia objawionego przez Zbawiciela. Dzięki temu Kościół trwa przez wieki, „wcielając się” w różne czasy, kultury i ludzkie społeczności. Obok Magisterium Kościoła, istnieje wymiar osobisty – nazywany często „pobożnością ludową” (piété populaire). Ten wyraz wiary skierowany jest ku bardziej emocjonalnemu i intuicyjnemu przeżywaniu transcendentnego wymiaru ludzkiej egzystencji.

A Maryja ma tutaj szczególne miejsce...

15 sierpnia ukazuje nam w Maryi Wniebowziętej tę pierwotną doskonałość stworzenia, o jakiej mówią początkowe wersy Genesis. A potoczna nazwa tej uroczystości w polskiej tradycji – Matki Bożej Zielnej – wiąże Jej osobę z tęsknotą całego stworzenia, które poprzez dolinę łez mozolnie kroczy ku Pełni, jaką jest sam Bóg… Jak co roku w sierpniową uroczystość wspólnota polska z PMK Montigny i francuska z parafii St Vincent de Paul en Ostrevent (Montigny, Pecquencourt, Lallaing, Loffre i Vred w departamencie Nord) razem uczestniczyła we mszy św. „plenerowej” sprawowanej, jak każe dziewięćdziesięcioletnia tradycja, na fermie Germinies w Lallaing. Przy ołtarzu ustawionym przed symboliczną grotą Lourdes zgromadził się liczny tłum czcicieli Maryi z całej okolicy. I chociaż od rana pogoda była bardzo niepewna i straszyła deszczem, na czas eucharystycznej ofiary wyjrzało nawet słońce.

Baner zawieszony na frontonie ołtarza przypominał, że diecezja Cambrai, wspólnie z sąsiednimi diecezjami Arras i Lille przeżywa synod prowincjalny, którego hasłem jest zaproszenie, do poszukiwania nowych form przeżywania wiary i rzeczywistości Kościoła w coraz bardziej poganiejącym świecie – „INVENTONS LES PAROISSES DE DEMAIN”.

Po rozśpiewanej Eucharystii czas na osobistą modlitwę przed grotą,
którą przed dziewięcioma dekadami zbudowali ówcześni właściciele fermy, jako dziękczynienie za szczęśliwy powrót ich trzech synów z wojny 1914-1918. Coraz więcej świec płonie przed figurą Matki Bożej, unaoczniając  wszystkie intencje i pobożne westchnienia, kierowane ku Tej, która jest ANCILLA DOMINI, SANCTA DEI GENITRIX, IMMACULAT, ASSUMPTA, REGINA COELI. Akcentem liturgicznym kończącym nasze modlitewne przeżycia jest poświęcenie nowej figury św. Bernardetty, która zastąpiła poprzednią, skradzioną przed rokiem… Jeszcze ostatnie spojrzenie na figurę Maryi, jeszcze jedna zapalona świeca, jeszcze pożegnania znajomych… I oczywiście umawiamy się na przyszły rok… Przybędzie wszystkim lat, siwych włosów i zmarszczek, wiele twarzy zniknie na zawsze (jak chociażby Mr René DUJARDIN, zmarły w tym roku właściciel fermy i znany hodowca koni fryzyjskich), pozostając jednak w serdecznych wspomnieniach i modlitewnej pamięci…

Ale w oczach obecnych można będzie wciąż dostrzec ten młodzieńczy błysk – wewnętrzne światło, jakiego źródłem jest pełne ufności zawierzenie Tej, która nas zna i świeci nam na drogach nadzieją, idąc z nami we swym Synem...

ks. Andrzej W. Sowowski SChr, Montigny en Ostrevent

P.S. Nie straszna nam była gwałtowna burza, która rozszalała już po zakończonych uroczystościach. To natura w całej swej potędze oddawała hołd Królowej nieba i ziemi.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
O uroczystościach w Lallaing przeczytamy również w „Głosie katolickim”:
A. W. Sowowski, «Do nieba ścieżko najprościejsza», GK LVI[2014], nr 32[2558], s. 16.

« wróć do listy wszystkich wpisów