Kalendarium wydarzeń

Bądź z nami Maryjo, Królowo Wniebowzięta, i wspieraj nas na drogach naszego życia…

dodano 29 sierpnia 2014

Bądź z nami Maryjo, Królowo Wniebowzięta, i wspieraj nas na drogach naszego życia…

On a fêté l’Assomption de la Vierge Marie dans les grandes ou petites communautés… en célébrant l’Eucharistie et en bénissant les bouquets des fleurs et des herbes ainsi que les fruits et les légumes… W uroczystość Wniebowzięcia NMP spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie, na Eucharystii w mniejszych bądź większych wspólnotach… – w tym jednym zdaniu, obojętnie w jakim języku: polskim czy francuskim, można by streścić przeżywanie jednej z najważniejszych uroczystości maryjnych w roku, Jej Wniebowzięcia, Jej wyniesienia do chwały niebios. Ale samo święto już niesie niesamowicie ważną treść: przypomina o celu, do którego powołany jest każdy uczeń Chrystusa, że wszyscy jesteśmy powołani, by osiągnąć wieczne zjednoczenie z Panem w Jego królestwie prawdy, pokoju i zbawienia. Liturgiczna księga „Obrzędy Błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich” (polskie tłumaczenie De benedictionibus) we wprowadzeniu (przygotowaniu wiernych) do błogosławieństwa ziół i kwiatów w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (OB t. II, rozdział 58) zwraca uwagę na to powszechne powołanie do bycia z Panem na wieki. Cytując soborową konstytucję o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium zaznacza, że „w Niepokalanej i Wniebowziętej Matce naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie ogląda to, czym pragnie i spodziewa się być.” (OB 1412; por. KL 103). Również w zakończeniu modlitwy błogosławieństwa powraca ta eschatologiczna treść uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej: „A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie, [Panie, nasz Boże], Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu.” (OB 1413)

Zatem cieszy, że pomimo upływających lat potomkowie polskich emigrantów z lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia podtrzymują tradycję przynoszenia ziół, kwiatów, owoców i warzyw do pobłogosławienia, że w tę maryjną uroczystość potrafią się zmobilizować i mimo wakacji, liczniej zgromadzić się na dziękczynnej modlitwie uwielbienia w kościołach i kaplicach naszej polonijnej parafii Bruay La Buissière. Przez wstawiennictwo Maryi, naszej Matki i Królowej i razem z Nią zanosiliśmy w ten świąteczny dzień i w jego wigilię gorącą modlitwę do Boga, by błogosławił naszej pracy i naszemu wypoczynkowi, by wspierał nas swoją łaską w doczesnej pielgrzymce do wiecznego domu. Wpatrując się zaś w przykład Maryi, pytaliśmy siebie: czy potrafimy całkowicie zaufać Bogu, powierzyć Mu całe życie? Est-ce que nous sommes capables de mettre toute notre confiance en Dieu?… i wołaliśmy o wstawiennictwo oraz opiekę Wniebowziętej Bożej Rodzicielki: Maryjo, naucz nas szukać i pełnić wolę Boga. Ucz nas bycia ludźmi zawierzenia, którzy nie wahają się złożyć całej nadziei w Bogu… Sainte Vierge Marie, apprends-nous à chercher
et à accomplir la volonté de Dieu. Apprends-nous à mettre la confiance en Dieu
et en Sa Providence…

Naszą wspólną modlitwę ożywiały znane maryjne pieśni wielbiące Jej cnoty oraz wyrażające naszą cześć, jak i prośbę o Jej orędownictwo. Słowami jednej z pieśni kończymy tę refleksję i nimi pragniemy się nieustannie modlić o opiekę i pomoc naszej Matki i Królowej. Do takiej ufnej i wytrwałej modlitwy wszystkich zachęcamy…

Dzwoni cudna pieśń modlitwy wśród zielonych pól
O Maryjo weź w opiekę życia trud i ból.
Niwy, łąki, chaty, wioski, miasta niezliczone
U stóp Twoich pieśń brzmi rzewna pod Twoją obronę.

Zapraszamy na internetową stronę parafii do fotogalerii, jak i do lektury „Głosu katolickiego”, gdzie ukazało się niniejsze sprawozdanie: T. Mikulak, «Bądź z nami Maryjo, Królowo Wniebowzięta», GK LVI[2014], nr 32[2558], s. 19.

« wróć do listy wszystkich wpisów