Kalendarium wydarzeń

…pożegnania…powitania – czyli o zmianach personalnych w prowincji…

dodano 9 września 2014

W życiu i posłudze każdego chrystusowca przychodzi moment zmian: że opuszcza on jedną parafię, wspólnotę, by podjąć duszpasterską opiekę nad inną… We wrześniu br. takie zmiany dokonały się w naszych parafiach regionu paryskiego, przede wszystkim w polonijnej parafii w Aulnay-sous-Bois, gdzie nastąpiła całkowita zmiana duszpasterzy. Obowiązki proboszcza po ks. Prowincjale Janie Ciągło SChr przejął ks. Roman Wrocławski SChr. Z początkiem sierpnia do Francji przybył ks. Paweł Witek SChr, który wcześniej wiele lat pełnił duszpasterską posługę w krajach dawnego Związku Sowieckiego, na Ukrainie i w dalekim Kazachstanie, i o którym wiele mówiono w mediach w końcu maja br., w kontekście jego perypetii w Doniecku związanych z jego uprowadzeniem i uwolnieniem.

Ks. Paweł rozpoczął kurs języka francuskiego i duszpasterski staż w parafii w Aulnay, gdzie będzie posługiwał zamiast ks. Zbigniewa Wcisło SChr, który po trzech latach posługi w Aulnay, podjął obowiązki w sektorze duszpasterskim Épinay-sur-Seine – Villetaneuse i został zamianowany duszpasterzem Polaków w Saint-Denis, zastępując ks. Romana, nowego proboszcza z Aulnay.

Zatem kolejne dni, zwłaszcza niedziele września upływają na przekazywaniu obowiązków duszpasterskich, na pożegnaniach z dawnymi wspólnotami i powitaniach w nowych: w niedzielę 7 września parafianie z Aulnay podziękowali ks. Zbyszkowi za jego ofiarną posługę w ich wspólnocie, w kolejną nastąpi powitanie ks. Romana i ks. Pawła, natomiast 21 września ks. Zbyszek oficjalnie i liturgicznie obejmie obowiązki w nowej wspólnocie.

Otrzymaliśmy również ‘wyciąg’ z kroniki polonijnej parafii w Aulnay-sous-Bois i kilka fotografii, które zamieszczamy w naszym prowincjalnym kalendarium:

7 września 2014 r.

Pożegnanie księdza Zbigniewa Wcisło TChr.

W dzisiejszy niedzielny poranek gromadzimy się na Mszy świętej, by wsłuchiwać się w Słowo Boże i kształtować swoje sumienia i serca. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią, w czasie której ks. Zbigniew Wcisło TChr modli się razem z nami, jako wikary. Dziś jest jego pożegnanie, ponieważ od 1 września przejął obowiązki duszpasterza francuskiego w Epinay sur Seine i pokieruje polską wspólnotą w Saint Denis. Na zakończenie dzisiejszej Mszy świętej ks. Zbigniew udzielił ostatniego błogosławieństwa zgromadzonym w kościele.

14 września 2014 r.

Przywitania nowych duszpasterzy w Aulnay-sous-Bois.

W życiu każdego księdza przychodzi moment, kiedy musi opuścić swoją parafię, aby służyć powołaniem na innej. Takie zmiany dokonały się w tym roku w parafii w Aulnay-sous-Bois. Tydzień temu żegnaliśmy księdza Zbigniewa Wcisło TChr, który był tu wikarym, a dzisiaj 14 września, w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego witaliśmy dwóch nowych duszpasterzy, ks. Romana Wrocławskiego TChr i ks. Pawła Witka TChr. Dodatkową zmianą w naszej wspólnocie jest ta, iż ks. prowincjał Jan Ciągło TChr, rozdzielił funkcję prowincjała i proboszcza. Urząd proboszcza objął ks. Roman, natomiast ks. Paweł będzie wikariuszem. Na początku dzisiejszej Mszy świętej ks. Jan Ciągło przedstawił i przywitał serdecznie nowych duszpasterzy, a następnie wręczył im dekrety nominacyjne na nowe placówki, wydane przez francuskiego biskupa J.E. Pascala Delannoy. W dalszym ciągu uroczystości ks. Roman złożył przysięgę zgodną z rytuałem wprowadzającym na urząd proboszczowski, oraz uroczyste wyznanie wiary, po czym przedstawiciele Duszpasterskiej Rady Parafialnej w imieniu całej wspólnoty przywitali nowych księży, oraz wręczyli wiązanki kwiatów. Złożyli również serdecznie podziękowania dla ks. Jana Ciągło, za jego wieloletnią posługę proboszcza w parafii w Aulnay-sous-Bois. Na zakończenie dzisiejszej uroczystości odbył się polonijny poczęstunek.

Elżbieta Noster

P. Elżbieta, parafialny kronikarz z Aulnay, wysłała również piękne i wzruszające artykuły do „Głosu katolickiego”, do których lektury wszystkich pragniemy zachęcić: z pożegnania ks. Zbyszka, E. Noster, «Żegnamy się z Ks. Zbigniewem», GK LVI[2014], nr 33[2559], s. 16-17 i z powitania nowych duszpasterzy, E. Noster, «Powitanie nowych duszpasterzy w Aulnay-sous-Bois», GK LVI[2014], nr 34[2560], s. 16-17.

Zmiany w Aulnay-sous-Bois


« wróć do listy wszystkich wpisów