Kalendarium wydarzeń

Wspólne pielgrzymowanie do Dadizele.

dodano 18 września 2014

Tradycyjnie Polonia z Nord i Pas-de-Calais u progu nowego roku szkolnego i katechetycznego, roku pracy w polonijnych stowarzyszeniach i organizacjach udała się z pielgrzymką do bazyliki mariackiej w belgijskim Dadizele, by przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej, św. Stanisława Kostki (patrona dnia, w którym odbywało się wspólne pielgrzymowanie) oraz innych polskich świętych i błogosławionych, prosić o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo w kolejnym roku. Parafianom z polonijnych ośrodków duszpasterskich w północnej Francji towarzyszyli ich duszpasterze (w tym sześciu chrystusowców), a wspólnej modlitwie podczas Eucharystii przewodniczył wicerektor PMK we Francji, ks. prałat dr Krystian Gawron, który również wygłosił okolicznościowe kazanie. Wątki z tego kazania razem z podziękowaniem od Zarządu Bractwa Żywego Różańca znajdziemy w „Głosie katolickim”: S. Napora, «Pielgrzymka do Dadizele», GK LVI[2014], nr 38[2564], s. 18.

« wróć do listy wszystkich wpisów