Kalendarium wydarzeń

Różańcowy miesiąc AD 2014

dodano 7 października 2014

Można by rzec, że różańcowy miesiąc AD 2014 został zdominowany przez obradujące w Rzymie III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego tematyką i hasłem są „Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji”. Przesuwając paciorki różańca i rozważając tajemnice z życia Jezusa i Jego Matki, wierni omadlają synodalne debaty, prosząc, by towarzyszyło im światło i moc Ducha Świętego. Modlą się również w intencji rodzin chrześcijańskich, które są przecież przedmiotem obrad Synodu Biskupów. Do tej modlitwy wzywa nas wszystkich papież Franciszek (nieustannie powtarzając swój apel): niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie obrad synodalnych ustanowił dniem szczególnej modlitwy w tej intencji oraz ułożył specjalną modlitwę do Świętej Rodziny w intencji rodzin i synodu (którą po raz pierwszy odmówił na zakończenie modlitwy Anioł Pański w Święto Świętej Rodziny, 29 grudnia 2013 r.)

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim
świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Polonijna parafia z Bruay La Buissière odpowiedziała na papieski apel i włączyła się w tę modlitwę: adorując Chrystusa Eucharystycznego w sobotę i niedzielę 27 i 28 września zawierzaliśmy rodziny parafii i wszystkie rodziny chrześcijańskie oraz cały Kościół i rozpoczynający się Synod Biskupów, a papieska modlitwa wybrzmiewa każdego dnia podczas różańcowych nabożeństw. Zachęcamy wszystkich czytelników do indywidualnego i wspólnotowego odmawiania różańca a słowa św. Jana Pawła II z jego listu o Różańcu Świętym oraz Franciszka niech jeszcze bardziej wszystkich nas zmobilizują do wierności tej pięknej modlitwie…

Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. […] Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. […] różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem… (Jan Paweł II, «List Apostolski Rosarium Virginis Mariae», 2)

Różaniec otwiera nas na Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat… (por. Franciszek, «Przesłanie do młodych Litwinów zgromadzonych w Kownie na VI Dniu Młodzieży Litwy») Różaniec wspiera nas w zmaganiach ze złem (por. Franciszek, «Homilia 15.08.2013»)

Zapraszamy do galerii zdjęć... Naszymi październikowymi wrażeniami i wydarzeniami, choć w nieco krótszej formie, dzielimy się z czytelnikami „Głosu katolickiego”: «W parafii Bruay La Buissière w październiku», GK LVI[2014], nr 37[2563], s. 17.

« wróć do listy wszystkich wpisów