Kalendarium wydarzeń

V Forum Laikatu w Roubaix.

dodano 15 listopada 2014

W sobotę 15 listopada br. parafianie z Roubaix wraz ze swoim duszpasterzem, ks. Ryszardem Oblizajkiem SChr zorganizowali Forum Laikatu. To zgromadzenie naszych parafian, zwłaszcza członków polonijnych stowarzyszeń zjednoczonych w Polskim Zjednoczeniu Katolickim, odbywało się już po raz piąty (poprzednie cztery odbywały się w liturgicznym czasie Adwentu w Harnes) ma na celu pobudzić aktywność naszych parafian oraz ich szeroko rozumianą formację. Zaproszeni w tym roku goście – prelegenci przedstawiali sytuację Polaków i Polonii w niektórych krajach Europy; i tak ks. Edmund Druz SChr, przełożony prowincji św. Józefa obejmującej Niemcy, Holandię, Włochy i Węgry opowiadał o sytuacji Polaków i Kościoła na Białorusi (albowiem ks. Edmund przez ostatnie 3 lata pracował w tym kraju, w Mińsku, jako dyrektor Centrum Pastoralnego przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi), ks. Marian Jachym SChr, duszpasterz polonijny w Irlandii Północnej przy pomocy prezentacji PowerPointa przedstawiał sytuację duszpasterstwa Polaków na ‘Zielonej Wyspie’, jak zwykło się określać Irlandię, w końcu ks. infułat Stanisław Jeż, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji mówił o duszpasterstwie polonijnym na ziemi francuskiej. Wykłady, debatę i całe spotkanie uwieńczyła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. Rektora PMK, podczas której śpiewy prowadziła miejscowa schola młodzieżowa.

(info na podstawie informacji przesłanych przez p. Mateusza Pastwę)

V Forum Laikatu w Roubaix (fot. Z. Retkowski)


Lista plików« wróć do listy wszystkich wpisów