Kalendarium wydarzeń

Obchody Światowego Dzień Migranta i Uchodźcy w archidiecezji Dijon.

dodano 18 stycznia 2015

„Kościół bez granic – Matką wszystkich (Église sans frontières – Mère de Tous)”, w takiej atmosferze i pod takim hasłem zgromadzeni w kościele Nawiedzenia (La Visitation) w Chevigny Saint Sauveur koło Dijon przeżywali w niedziele 18 stycznia 101. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Uroczystość diecezjalna, zorganizowana przez diecezjalne duszpasterstwo migrantów, w tym roku była połączona z wizytacją duszpasterską Księdza Arcybiskupa Rolanda Minneratha. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:15 krótkim wprowadzeniem Księdza Arcybiskupa w temat dnia w powiązaniu z aktualną sytuacją i wydarzeniami, ze szczególną myślą o chrześcijanach prześladowanych w wielu krajach świata. O godz. 10:30 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia z udziałem przedstawicieli migrantów i miejscowych parafian, której przewodniczył pasterz archidiecezji. W koncelebrze uczestniczyli ks. André Jobard, miejscowy proboszcz, ks. Marcel Luedi, pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga delegat biskupi dla duszpasterstwa migrantów, ks. emeryt Claude Andriot, ks. Joseph Mai, duszpasterz Wietnamczyków, ks. Ryszard Fyda SChr, duszpasterz Polaków a usługiwał miejscowy diakon – pan Patrice Renahy.
Świątynia była wypełniona kolorowym Ludem Bożym pochodzącym z rożnych stron świata, z których najliczniej reprezentowany był kontynent afrykański, z całym panelem krajów. „Kościół bez granic”, gromadzący jak kochająca Matka wszystkich bez wyjątku, realizujący plan budowania Królestwa Bożego w rożnych zakątkach świata, łączący wierzących w Chrystusa w jedną wielką rodzinę dzieci Bożych, był myślą przewodnią homilii Ks. Arcybiskupa. Liturgia Mszy Świętej przez śpiew, afrykańskie rytmy i modlitwę powszechną w rożnych językach wyrażała w sposób bardzo konkretny i namacalny, że nasz Kościół naprawdę jest bez granic i każdy ma w nim swoje miejsce, a katolik podróżujący po świecie w Kościele katolickim jest wszędzie „u siebie”…
Polacy bardzo aktywnie zaznaczyli swoją obecność w tej liturgii: pani Beata Knop odczytała pierwsze czytanie, pani Kornelia jedną z intencji modlitwy wiernych – „…za tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za nasze życie społeczne: niech promują klimat wzajemnego szacunku i tolerancji, który pozwoli nam pokonać brak zaufania i zintegrować tych, którzy różnią się od nas, (są inni niż my)” oraz w procesji z darami pani Beata Piątkowska przyniosła dar ofiarny złożony z polskich produktów. Składka zebrana w czasie Mszy Świętej była wyrazem solidarności z chrześcijanami prześladowanymi w rożnych krajach świata i przeznaczona dla Nich, przez pośrednictwo stowarzyszenia „L’Oeuvre d’Orient”.
Po zakończeniu Eucharystii, jej uczestnicy spotkali się na tradycyjnym apéritifie przygotowanym przez parafian, a następnie przedstawiciele grup Migrantów wraz z Księdzem Arcybiskupem, księżmi koncelebransami i księżmi gośćmi, zjedli wspólny obiad z przygotowanych przez siebie dań. Zaraz po zakończeniu obiadu odbyła się wizytacja duszpasterska wspólnot migrantów przez pasterza dijońskiej archidiecezji: każda grupa etniczna miała okazję krótkiego przedstawienia się, omówienia swojej historii i działalności, wyrażenia „radości i smutków” – powiedzenia o przyjęciu oraz integracji w miejscowe wspólnoty parafialne, o problemach związanych z przekazem wiary i praktyką młodszego pokolenia, etc. W imieniu wspólnoty polskiej głos zabrała pani Beata Knop. W dłuższym sprawozdaniu, przygotowanym przez duszpasterza, przedstawiła historię, działalność i funkcjonowanie Misji polskiej w Dijon. Wspominając m.in. o trudnościach tj. „nieustającej wędrówce” Polaków po różnych dijońskich parafiach i kaplicach dla sprawowania mszy w ojczystym języku. Zaznaczyła również szczególność bieżącego roku, w którym przeżywane będą: 30. rocznica święceń ks. Ryszarda Fydy SChr, obecnego duszpasterza Polaków
i 25-lecie stałej obecności w Dijon i pracy duszpasterskiej dla Polonii i archidiecezji księży z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Na zakończenie wyraziła podziękowanie Ks. Arcybiskupowi za przychylność i opiekę okazywaną księdzu Ryszardowi, księżom polskim pracującym w parafiach lokalnych i Polakom tutaj przebywającym. Wizytacja zakończyła się śpiewem modlitwy o Boże błogosławieństwo i pasterskim błogosławieństwem Pasterza archidiecezji.
ks. Ryszard Fyda SChr

więcej zdjęć...
a ponadto informacje na stronie internetowej diecezji oraz w lokalnej gazecie „Le bien public”...

« wróć do listy wszystkich wpisów