Kalendarium wydarzeń

Święto Ofiarowania Pańskiego – Obchody Światowego Dnia Życia Konsekrowanego w Dijon.

dodano 2 lutego 2015

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony w 1997 roku z woli Ojca Świętego Jana Pawła II obchodzony jest każdego roku 2 lutego w Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. W tym roku ma on szczególnie znaczenie i wartość, obchodzony jest bowiem w Roku Życia Konsekrowanego ogłoszonego przez obecnego papieża Franciszka, zakonnika, wywodzącego się z Towarzystwa Jezusowego. W dijońskiej archidiecezji ten szczególny dzień zgromadził w domu diecezjalnym większość posługujących tutaj zakonnic, zakonników, osób konsekrowanych, jak i przedstawicieli mnichów. Archidiecezja Dijon liczy 103 zakonników – są to m. in.: 30 cystersów, 58 benedyktynów, 3 braci Najświętszego Serca de Saint Quentin, jednego indyjskiego misjonarza ze Zgromadzenia Głosicieli Dobrej Nowiny, jednego kongijskiego księdza misjonarza Najświętszego Serca, polskiego kapłana i zakonnika z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Ryszarda Fydę, i drugiego polskiego kapłana, ks. Marka Rajkowskiego, ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów) oraz 154 Siostry zakonne z rożnych zgromadzeń. Do tych liczb należy dodać osoby świeckie konsekrowane: wdowy (6) i panny.
Spotkanie o godz. 9:45 rozpoczął delegat biskupi do spraw zakonnych ks. Paul Chadeuf, który przedstawił program dnia, zaprosił przedstawicieli kilku wytypowanych rodzin zakonnych do krótkiego przedstawienia się i zgodnie z wcześniejszą propozycją do ukazania specyfiki osób świeckich stowarzyszonych z nimi (oblaci, tercjarze, trzeci zakon, etc.) W trakcie przestawiania obecnych księży zakonnych, poprosił naszego Współbrata, ks. Ryszarda, o krótkie przedstawienie zgromadzenia i jego misji w świecie. Ów bardzo interesujący poranek zakończył wspólnym obiadem w jadalni, na który przybył ordynariusz archidiecezji, J.E. abp Roland Minnerath. Po obiedzie wszyscy przybyli wysłuchali konferencji Księdza Arcybiskupa, który przypomniał w niej o wielkiej roli jaką odgrywają zakonnicy, zakonnice i osoby konsekrowane w życiu diecezji i współczesnego społeczeństwa, które nie rozumie tego wyboru, które zapomniało o rzeczywistości eschatologicznej i Bogu. Zachęcał jednocześnie do tego, by być bardziej widocznym, by, wypełniając misję zleconą przez założycieli i Kościół, stawać się znakiem innej rzeczywistości i wartości. Albowiem życie poświęcone Bogu według rad ewangelicznych, ciągle zastanawia i jest wezwaniem dla zeświecczonego społeczeństwa do poszukiwania sensu życia i Boga.
Wspólne przeżywanie Święta Ofiarowania Pańskiego i Dnia Życia Konsekrowanego zakończyło się Mszą Świętą w domowej kaplicy, poprzedzoną poświeceniem świec i procesją ze światłem. Przewodniczył jej pasterz archidiecezji w asyście obecnych księży zakonnych i diecezjalnych. Wygłosił też okolicznościową homilię, w której, nawiązując do odczytanej Ewangelii, mówił o życiu zakonnym i ślubach jako ofiarowaniu się Bogu. Przypominał także, że to ofiarowanie dotyczy wszystkich ochrzczonych, jednak w rożnym stopniu: zależnie od obranego stanu życia, a osoby konsekrowane są dla innych chrześcijan światłem na tej drodze ciągłego ofiarowywania się Bogu w codziennym życiu. Zebrani zakonnicy i zakonnice rozjechali sie z myślą o przełożeniu tego dnia na parafialną rzeczywistość, by korzystając z Roku Życia Konsekrowanego ukazać w środowisku, w którym funkcjonują, specyfikę i wielkość powołania zakonnego, jako widzialnego znaku życia oddanego Bogu i ludziom.

Info w internetowym serwisie archidiecezji Dijon.

« wróć do listy wszystkich wpisów