Kalendarium wydarzeń

Rekolekcje przed Bierzmowaniem w Fain lès Moutiers.

dodano 9 marca 2015

W dekanacie Dijon-Centre 74 młodych ludzi, chłopcy i dziewczęta z collège i liceum, przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, który otrzyma w sobotę 30 maja br. przez posługę Księdza Arcybiskupa Rolanda Minneratha. W dniach 6-8 marca 2015 r., podzieleni na dwie grupy, odbywali oni swoje rekolekcje. W piątkowy poranek 6 marca spotkali się wszyscy razem z księżmi i opiekunami w domu diecezjalnym, by rozpocząć wspólne ćwiczenia duchowe, które zostały powierzone opiece świętej Teresie z Avilá w roku 500-lecia jej urodzin, modlitwą i rozważaniem biblijnego fragmentu o Zesłaniu Ducha Świętego na Apostołów (Dz 2). Następnie autobusami każda z grup udała się do miejsca rekolekcji: Fain lès Moutiers lub Saint Loup sur Aujon.
Młodzież z parafii katedralnej św. Benignego i z parafii św. Bernarda, w liczbie 38 osób, udała się do wioski Fain lès Moutiers, do domu zakonnego Sióstr Szarytek, znajdującego się w byłej fermie Rodziny Labouré przy domu urodzenia świętej Katarzyny Labouré (tej od cudownego medalika z rue du Bac w Paryżu). Rekolekcje prowadzili ks. Ryszard Fyda SChr z katedry i wikariusz z parafii św. Bernarda Don Claude-Noël Desjoyeux oraz kleryk Jean-Marie (obaj ze Wspólnoty St Martin), opiekę rodzicielską zapewniały dwie mamy. W pierwszym dniu nauki i wspólne rozważania w grupach podejmowały tematykę sakramentów: inicjacji chrześcijańskiej, uzdrowienia i misji, zwiedzano dom urodzenia świętej Katarzyny, a na zakończenie dnia młodzi obejrzeli najnowszy film o św. Bernardecie Sobirous. W drugim dniu był czas na osobistą modlitwę (czas pustyni), na przygotowanie i redakcję osobistego listu do księdza Arcybiskupa, w którym każdy z uczestników motywuje wolę przyjęcia sakramentu bierzmowania, wysłuchano nauki o Kościele – sakramencie zbawienia oraz nauki o spowiedzi, do której można było przystąpić w ciągu całego dnia. Natomiast wieczór poświęcony został Patronce duchowych ćwiczeń. Ponadto każdy dzień rozpoczynano i kończono modlitwą, modlitwa towarzyszyła wspólnym posiłkom, a kulminacją dnia była Eucharystia ze wspólnotą Sióstr. W przerwach nie zabrakło czasu na wspólne zabawy. Wielkim i rzadkim przeżyciem dla uczestników rekolekcji była całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w nocy z soboty na niedzielę,
w której każdy uczestniczył wg wyznaczonej godziny. Pogoda dopisała, humory również, a Duch Święty dopełnił reszty.
ks. Ryszard Fyda SChr

« wróć do listy wszystkich wpisów