Kalendarium wydarzeń

Journée de prière et de recueillement des catéchistes polonaises du Nord – Pas-de-Calais.

dodano 25 marca 2015

W środę 25 marca 2015 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego katecheci z polonijnych parafii z Nord i Pas-de-Calais zgromadzili się w dawnym opactwie Sainte Berthe w Blangy-sur-Ternoise na dniu skupienia. To modlitewne spotkanie stało się doskonałą okazją do refleksji nad misją, którą katecheci podejmują, przekazując prawdy wiary kolejnych pokoleniom polskich emigrantów. Niełatwe to zadanie, zatem potrzebne i ważne jest wołanie o pomoc i łaskę Bożą, by je dobrze wypełnić.
Dzień Świętości Życia obchodzony w Kościele właśnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego zachęcał nie tylko do modlitwy o poszanowanie i ochronę ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, lecz również do prośby o potrzebne dary, by nieustannie rozwijać w sobie życie łaski otrzymane na chrzcie świętym i aby mieć odwagę i siłę do mówienia o potrzebie pogłębiania życia duchowego wśród polonijnych dzieci i młodzieży, którzy w swoich katechetach pragną widzieć świadków Ewangelii Chrystusowej.
Gdzie tej odwagi i siły szukać, jak nie w murach, które przez wieki zostały przesiąknięte modlitwą, w których i dzisiaj odbywają się formacyjne spotkania różnych grup organizowane przez członków Instytutu Świeckiego Notre Dame de Vie. Oni nas przyjęli i niejako poprowadzili przez pierwszą część dnia skupienia opowiadając o historii opactwa, o życiu i duchowości Instytutu (w Roku Życia Konsekrowanego i w jubileuszowym roku obchodów 500-lecia urodzin św. Teresy od Jezusa mamy okazję poznawać różne formy życia całkowicie oddanego Bogu, jak i jedną z dróg chrześcijańskiej duchowości – duchowość karmelitańską, którą realizują członkowie Instytutu Notre Dame de Vie. Ponadto wymiana zdań i opinii oraz seans filmowy o posłudze pasterskiej papieża Franciszka dopełniły formacyjną część modlitewnego spotkania. W papieskich słowach wypowiedzianych z okazji jego spotkania z katechetami w Rzymie z okazji Roku Wiary odnajdujemy pomoc do rozpoznawania swojej tożsamości jako katechety i do dobrego i gorliwego wypełniania katechetycznej posługi.
Po południu, we wspólnej modlitwie różańcowej zawierzaliśmy naszą posługę, sprawę ochrony życia ludzkiego, jak i nasze osobiste i wspólnotowe intencje a cały dzień uwieńczyła Msza Święta pod przewodnictwem duchowego opiekuna Związku Krucjaty Eucharystycznej, ks. Tomasza Mikulaka SChr, którą koncelebrowali głoszący okolicznościową homilię ks. Szczepan Biernacki MSF z Calonne Ricouart oraz ks. Jan Kałuża SChr, proboszcz z Bruay La Buissière. Spotkanie z Chrystusem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i eucharystycznej Ofiary umocniło wszystkich zebranych na piękne przeżycie ostatnich dni okresu Wielkiego Postu. Zapewne pomogą nam w tym zachęty homilisty: by trwać w Słowie Bożym (co potwierdzał wspólny, gromki śpiew o potrzebie wsłuchania się w to słowo – „Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur…”), by rozwijać życie łaski otrzymane w darze na chrzcie świętym i starać się być, tak jak Maryja, przepełnionym Bożą łaską i obecnością, i nimi promieniować na otaczający nas świat.
Wyrażamy nasze serdeczne podziękowania organizatorom tego dnia: zarządowi Związku Krucjaty Eucharystycznej i tym, którzy nas przyjęli – członkom Instytutu Notre Dame de Vie, towarzyszącym nam kapłanom i siostrom zakonnym – Felicjankom: s. M. Czesławie CSSF za muzyczny akompaniament w czasie Eucharystii i s. M. Lucjanie CSSF za prowadzenie Różańca, jak i wspierającym modlitewnie to przedsięwzięcie Sercankom z Fouquières-les-Béthune. Dziękujemy za siebie wzajemnie: że mogliśmy się spotkać, wspólnie porozmawiać, dzielić się radościami i troskami katechetycznej posługi oraz wspólnie pomodlić, zawierzając Dobremu Bogu siebie, swoje rodziny, pracę zawodową i katechetyczną służbę…
Sprawozdanie z naszego modlitewnego spotkania znajdziemy w „Głosie katolickim”: T. MIKULAK, «Dzień skupienia dla katechetów», GK LVII[2015], nr 15[2585], s. 17.
*    *    *
Le bureau de la „Krucjata” (Związek Krucjaty Eucharystycznej) a organisé le mercredi 25 mars 2015 dans l’ancienne abbaye Sainte Berthe de Blangy-sur-Ternoise une journée de prière et de recueillement pour les catéchistes qui transmettent les vérités de la foi au sein des paroisses polonaises du Nord – Pas-de-Calais. Les catéchistes mais aussi les présidentes du Rosaire et du PZK, qui ont répondu à l’invitation, se sont rassemblés à la prière commune, l’adoration du Très Saint Sacrement ainsi qu’à l’échange des pensées et des opinions sur le thème du service catéchétique parmi les enfants des générations successives des émigrés polonais.
Nous réfléchissions sur notre identité, qui sommes-nous en tant que catéchistes? Et nous avons retrouvé une aide en réponse dans les paroles papales qui ont été dites lors d’une rencontre avec les catéchistes du monde entier pendant leur pèlerinage à Rome à l’occasion de L’ANNÉE DE LA FOI qui a eu lieu en fin de septembre 2013. Le pape François disait entre autres: «[Le catéchiste], c’est celui [qui] garde et alimente la mémoire de Dieu, la garde en lui-même et sait l’éveiller chez les autres. […] Le catéchiste est vraiment un chrétien qui met cette mémoire au service de l’annonce; non pas pour se faire voir, non pas pour parler de lui-même, mais pour parler de Dieu, de son amour, de sa fidélité. Dire et transmettre tout ce que Dieu a révélé, c’est-à-dire la doctrine dans sa totalité, sans retrancher ni ajouter. […] Le catéchiste alors est un chrétien qui porte en lui la mémoire de Dieu, qui se laisse guider par la mémoire de Dieu dans toute sa vie, et qui sait l’éveiller dans le cœur des autres. […] Le catéchiste est un homme de la mémoire de Dieu s’il a une relation constante et vitale avec Lui et avec son prochain».
Une membre de l’Institut Séculier Notre Dame de Vie, qui nous a accueilli dans l’abbaye, nous a présenté une brève histoire de l’abbaye, l’histoire et la mission de sa communauté (en l’Année de la Vie Consacrée que nous vivons depuis le premier dimanche de l’Avent 2014 nous avons l’occasion de connaître les formes différentes de la vie qui est totalement offerte à Dieu) ainsi que la spiritualité de l’Institut (qui est appuyé sur la spiritualité du Carmel parce que le Père Fondateur de l’Institut, père Marie-Eugène, était un fils spirituel de st Jean de la Croix et de sainte Thérèse d’Avila dont nous célébrons l’année jubilaire consacrée au 5ème centenaire de la naissance)
Notre rencontre de prière était liée à la solennité de l’Annonciation du Seigneur. Cette fête, durant laquelle l’Église célèbre la Journée de la Sainteté de Vie, nous a incité à la prière pour le respect et la protection de la vie de chaque être humain mais aussi à prendre soin de la vie spirituelle, de la vie de grâce que nous avons reçu le jour de notre baptême. C’est pourqoui nous avons prié pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs catéchistes pour que nous accomplissions notre mission avec sagesse et courage, pour que tous les jeunes chrétiens qui nous sont confiés soient capables de développer et de fortifier la vie de grâce et la dignité des enfants de Dieu. Nous avons été encouragés à cette prière et à la fidélité dans notre mission pendant l’homélie prononcée par le père Szczepan lors de la Messe concélébrée qui couronnait notre journée de prière et de recueillement célébrée par notre directeur spirituel, père Tomasz Mikulak SChr, père Szczepan Biernacki MSF de Calonne Ricouart et père Jan Kałuża SChr de Bruay La Buissière.

« wróć do listy wszystkich wpisów