Kalendarium wydarzeń

Alumni WSD Towarzystwa Chrystusowego na duszpasterskiej praktyce w naszej prowincji.

dodano 3 maja 2015

Podobnie jak przed rokiem alumni (przede wszystkim IV roku) Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego pod opieką swojego prefekta, ks. Marcina Dereszkiewicza SChr, pierwsze dni maja spędzają na duszpasterskiej praktyce w kilku polonijnych parafiach we Francji: głównie w regionie paryskim, ponadto trzech młodych chrystusowców pozostało na północy kraju w ośrodkach duszpasterskich, w których jeszcze w niedalekiej przeszłości dosyć prężnie działały polonijne organizacje. Przybywając na zakończenie tygodnia szczególnej modlitwy za powołanych i o powołania do służby Bożej, zachęcali do nieustannego wołania do Pana w tych intencjach, albowiem żniwo wciąż wielkie a robotników mało… (por. Łk 10,2; Mt 9,37-38). Ich przybycie stało się również okazją do propagowania najnowszej inicjatywy naszego duszpasterstwa powołań – DUCHOWEJ ADOPCJI POWOŁANYCH czyli codziennej modlitwy za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki w intencji młodych osób, by dobrze rozeznały swoje powołanie… Za pośrednictwem internetowego kalendarium również do takiej adopcji i modlitwy zachęcamy…

Zobowiązuję się do duchowej opieki nad Bogu wiadomą osobą rozeznającą swoje powołanie. Codziennie będę wspierał przez następującą modlitwę:
Panie Jezu Chryste, który powołałeś bł. księdza Jerzego Popiełuszkę do świętej posługi kapłańskiej w Twoim Kościele. Przez Jego wstawiennictwo zawierzam Ci serce i drogę życia tego, którego wzywasz do służby Tobie w Towarzystwie Chrystusowym. Wspieraj go, Panie, w dobrym rozeznaniu powołania, umacniaj jego wiarę, utwierdzaj w dobrym i strzeż przed wszelkim złem.
Maryjo, Królowo Towarzystwa Chrystusowego, otaczaj opieką wezwanych przez twojego Syna do służby Bogu i Polonii Zagranicznej.

Je prends l’engagement du soin spirituel d’une personne que Dieu connaît et qui recherche sa vocation. Chaque jour je vais l’accompagner avec ma prière, avec la prière suivante:
Seigneur Jésus Christ Toi qui as appelé le bienheureux Père Jerzy Popiełuszko au service sacré en tant que prêtre dans Ton Église. Par son intercession je Te confie le cœur et le chemin de vie de celui que Tu appelles à Ton service à la «Societas Christi». Soutiens-le dans un discernement de la vocation, fortifie sa foi, affermis-le dans le bien et protège-le du mal.
Vierge Marie, Reine de la «Societas Christi», entoure de Ta protection tous ceux qui sont convoqués par Ton Fils au service de Dieu et des Polonais du monde entier.

Obok tej niejako ‘zbiorczej’ relacji znajdziemy w kronice prowincji sprawozdanie z praktyk w parafii Bruay wraz z zaproszeniem do galerii fotografii. Seminaryjna strona internetowa informuje również o wyjeździe kleryków do Francji wraz ze zdjęciami z posługi w Saint-Denis.

« wróć do listy wszystkich wpisów