Kalendarium wydarzeń

W wielkanocne niedziele we wspólnocie polonijnej Bruay La Buissière…

dodano 3 maja 2015

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2; Mt 9,37-38) – te znane słowa naszego Pana, Jezusa Chrystusa, winny przynaglać do nieustannej modlitwy w intencji powołanych do służby w Kościele oraz o nowe powołania zakonne i kapłańskie. Co roku ta intencja towarzyszy modlitwie Kościoła w IV Niedzielę Wielkanocy, w Światowym Dniu Modlitw o Powołania i w następującym po nim tygodniu. Polonijna wspólnota z Bruay La Buissière, z wszystkich niemalże zakątków ją tworzących, zgromadziła się w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bruay na wspólnym błaganiu Pana żniwa po południu owej ‘powołaniowej’ niedzieli. Przed Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie zawierzaliśmy naszych duszpasterzy, posługujące w naszej wspólnocie Siostry Felicjanki, przybyłe z pobliskiego Fouquières-les-Béthune Siostry Sercanki, modliliśmy się w intencji tych, którzy towarzyszyli naszemu wzrastaniu w wierze oraz tych, którzy wyszli z naszej wspólnoty i poszli za głosem Pana do wyłącznej służby dla Niego. Nie zabrakło wołania, by i w dzisiejszych czasach Pan wzbudził w sercach naszych wnuków i prawnuków pragnienie poświęcenia siebie i swoich zdolności w szerzeniu Dobrej Nowiny o Zbawieniu. Różaniec, wezwania litanijne i gromki śpiew podkreślał naszą wiarę i ufność, że Dobry Bóg wysłucha naszego wspólnego wołania…
Na zakończenie tygodnia modlitw o powołania, w kolejną wielkanocną niedzielę, gościliśmy w naszej parafii kl. Przemysława, alumna Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego z Poznania, który opowiadał o tym, jak go Pan powołał oraz zachęcał do gorliwej modlitwy o powołania i za powołanych…, Zaproponował podjęcie konkretnego zobowiązania modlitewnego, tzw. DUCHOWEJ ADOPCJI POWOŁANYCH czyli codziennej modlitwy za wstawiennictwem bł. Jerzego Popiełuszki w intencji młodego człowieka, którego Pan powołuje do Towarzystwa Chrystusowego, by dobrze rozeznał swoje powołanie.
W tę niedzielę przypadło również Narodowe Święto 3 Maja, zatem wieczorem w sobotę 2 maja (na którą została przeniesiona uroczystość NMP Królowej Polski) podczas uroczystej Eucharystii w kaplicy w Houdain pod przewodnictwem naszych kapłanów, ks. proboszcza Jana Kałuży SChr i jego współpracownika, ks. Tomasza Mikulaka SChr, modliliśmy się o potrzebne dary i łaski dla wszystkich Polaków w kraju i na emigracji; za wstawiennictwem Maryi, naszej Matki i Królowej prosiliśmy Boga, by „religia cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju” (por. Kolekta mszalna z uroczystości NMP Królowej Polski). Wzywaliśmy tego orędownictwa, bo Maryja najpiękniej i najpełniej wypełniła wolę Boga; była Ona z Nim całkowicie zjednoczona. Tej jedności potrzeba i nam, by być wiarygodnym uczniem i świadkiem Chrystusa Pana. Do tego wzywa nas odczytana podczas Mszy Ewangelia z V Niedzieli Wielkanocy, gdzie słyszymy alegorię o winnym krzewie i latoroślach: Pan Jezus mówi, że jest krzewem winnym, a my, Jego uczniowie i wyznawcy, jesteśmy latoroślami, które są wszczepione w ów krzew, by przynosić obfity owoc. Jezus zachęca, byśmy trwali w Nim, byśmy życie układali z Nim i na Nim, byśmy czynili Go Panem i Mistrzem naszego życia (por. J 15,1-8). Jednym z przejawów tego trwania w Chrystusie, o czym przypomniał kaznodzieja, jest pielęgnowanie narodowych i religijnych tradycji, jest obchodzenie religijnych i narodowych świąt, jest synowska cześć wobec Maryi jako Pani i Królowej oraz szacunek dla narodowego dziedzictwa. Módlmy się zatem za siebie wzajemnie i trwajmy z Chrystusem i w Chrystusie, bo On w nas trwać będzie: a kto w Nim trwa, ten przynosi owoc obfity (por. J 15,4.5b)
Zapraszamy również do tygodnika polskiej emigracji: «We Wspólnocie polonijnej Bruay La Buissière», GK LVII[2015] nr 20[2590], s. 19.

« wróć do listy wszystkich wpisów