Kalendarium wydarzeń

Majowy dzień skupienia w La Ferté-sous-Jouarre.

dodano 12 maja 2015

Ascetyczna konferencja oraz mszalna homilia podczas naszego majowego skupienia podejmowała tematy maryjnego wymiaru duchowości chrześcijańskiej i służby. Prowadzący je ojciec duchowny naszego zakonnego seminarium z Poznania, ks. Mariusz Urbanowski SChr, nakreślił obraz pobożności maryjnej Kardynała Założyciela (o czym więcej przeczytamy w książeczce ks. Stanisława Zimniaka SDB; zob. S. ZIMNIAK, «MIŁOŚĆ-SŁOWO-CZYN. Sługa Boży Ksiądz August Kardynał Hlond w perspektywie teologicznej i salezjańskiej», Warszawa 2009) oraz przypomniał zasady odnowionego kultu maryjnego zawarte w adhortacji apostolskiej bł. Pawła VI 'Marialis Cultus'.
Ewangelijna scena umywania nóg rozpoczynająca w Ewangelii św. Jana opis Ostatniej Wieczerzy oraz nieliczne, zapisane na kartach Ewangelii, słowa Maryi mocno akcentują postawę służby oraz poszukiwania i wypełniania woli Bożej: Maryja nazywa siebie służebnicą Pańską i zgadza się na Boży plan, Boże działanie w swoim życiu (por. Łk 1,38) a nam wskazuje, byśmy czynili wszystko, cokolwiek Jej Syn powie (por. J 2,5); natomiast Pan Jezus, umywając swoim uczniom nogi, ukazuje swoje posłannictwo, że przyszedł, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (por. Mk 10,45). Do służby, jak i do realizowania Bożych planów, budowania Jego królestwa są szczególnie powołani kapłani i osoby konsekrowane – jesteśmy my powołani, dlatego ważne jest, by mówić o tym nieustannie, zwłaszcza w miesiącu, który obfituje w kolejne rocznice naszych kapłańskich święceń (w tym te ‘okrągłe’ bądź jubileuszowe – jeden z jubilatów, ks. Ryszard Fyda SChr, przewodniczył wieńczącej nasz dzień skupienia koncelebrowanej Eucharystii): zatem zanosimy do Boga prośbę, by udzielał potrzebnych darów i łask, byśmy nieustannie i wciąż na nowo odkrywali i rozpalali charyzmat Boży otrzymany przez włożenie rąk…
Do gorliwej modlitwy w tej intencji przynagla nas jeszcze jedno bardzo ciekawe spostrzeżenie, które przedstawił w homilii ks. Mariusz, że w opisie Ostatniej Wieczerzy można odnaleźć elementy żydowskiego rytuału zaślubin. A jeżeli złożenie ślubów zakonnych czy przyjęcie sakramentu święceń są jak duchowe zaślubiny, to trzeba mocno do serca wziąć słowa Maryi „zróbcie wszystko, cokolwiek [Syn mój, Jezus] wam powie” (J 2,5), powtarzać z Nią: oto ja sługa, Twój, Panie, niech mi się stanie według Twego Słowa (por. Łk 1,38) oraz prosić Ją o pomoc, opiekę i orędownictwo bądź rozważając różańcowe tajemnice, bądź śpiewając Godzinki o Jej Niepokalanym Poczęciu, bądź odmawiając Litanię Loretańską czy modlitwy 'Angelus Domini' albo 'Regina caeli' w wiernej realizacji zakonnego i kapłańskiego powołania.

« wróć do listy wszystkich wpisów