Kalendarium wydarzeń

Śluby wieczyste oraz święcenia prezbiteratu i diakonatu w Towarzystwie Chrystusowym.

dodano 19 maja 2015

W ostatnich dniach wielkanocnego okresu cała nasza zakonna wspólnota żyła bardzo ważnymi wydarzeniami, w których uczestniczył również nasz przełożony prowincjalny, ks. Jan S. Ciągło SChr: w obchodzoną w Polsce w VII Niedzielę Wielkanocy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego dwóch alumnów V roku seminarium na ręce Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Ryszarda Głowackiego SChr, złożyło dozgonny ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Galerię zdjęć i szerszy opis uroczystości znajdziemy na stronie internetowej seminarium, jak i w kalendarium głównym zgromadzenia.
W następujący po tej niedzieli wtorek w poznańskiej katedrze ci dwaj neoprofesi przyjęli święcenia diakonatu, natomiast dwaj diakoni – święcenia prezbiteratu. Mszy Świętej z udzieleniem sakramentu święceń przewodniczył J.E. bp Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej (tyt. Selendety). Te same serwisy internetowe przekazują szersze relacje wraz z fotogalerią. Tam również znajdziemy sprawozdanie z prymicyjnej Eucharystii w Domu Głównym w środę 20 maja br.

« wróć do listy wszystkich wpisów