Kalendarium wydarzeń

«Oto jest dzień, który dał nam Pan…!» - o perłowym jubileuszu kapłaństwa…

dodano 21 maja 2015

We wtorek 21 maja 1985 roku w katedrze poznańskiej 21 diakonów z naszego zgromadzenia przyjęło z rąk biskupa Zdzisława Fortuniaka świecenia kapłańskie, wśród nich dwóch współbraci pracujących we Francji. Jeden z nich, posługujący na francuskiej ziemi od 28 lat, ks. Ryszard Fyda SChr, posyła notatkę z obchodów perłowego jubileuszu kapłaństwa wraz z parafianami z dijońskiej katedry i przedstawicielami tamtejszej Polonii:
W czwartek 21 maja br., dokładnie w 30. rocznicę święceń, Ksiądz Jubilat, pracujący aktualnie w dijońskiej katedrze st Bénigne, odprawił w niej o godz. 18:30 swoją jubileuszową, dziękczynną Eucharystię. Zgromadzili się na niej licznie francuscy parafianie oraz przedstawiciele miejscowej wspólnoty polskiej, której posługuje. Jubilat, w otoczeniu kapłanów duszpasterzujących na co dzień w katedrze, w towarzystwie proboszcza z parafii Notre-Dame i dwóch stałych diakonów, przewodniczył Eucharystii, dziękując Bogu za dar kapłaństwa: 30 lat posługi Bogu i ludziom, z których połowa przypada na duszpasterską pracę w archidiecezji Dijon, do której przybył w roku 2000. Przez pierwsze 6 lat posługiwał w parafii ste Jeanne d’Arc, przez kolejne 6 lat – był proboszczem parafii św. Pawła, pełnił funkcję dziekana dekanatu Dijon południowy-wschód i był przez trzyletnią kadencję członkiem Rady Kapłańskiej archidiecezji. Przed trzema laty, w 2012 roku, został mianowany księdzem współpracownikiem w katedrze. W archidiecezji, poza posługą dla Kościoła lokalnego, od przybycia w roku 2000 jest proboszczem wspólnoty polskiej w archidiecezji a ponadto przez 12 lat dojeżdżał raz w miesiącu z duszpasterską posługą do wspólnoty polskiej w sąsiedniej archidiecezji, do oddalonego o 90 km Besançon. Odprawiając tę szczególną Mszę w swojej intencji, korzystając z formularza w ‘rocznicę święceń’, wspominał wszystkich swoich współbraci wyświęconych w tym dniu, żyjących, rozproszonych po świecie oraz dwóch zmarłych, ks. Mariana i ks. Andrzeja. W homilii, wspominając o przeżywanym Roku Życia Konsekrowanego dał świadectwo przebytej drogi, powołania zakonnego i kapłańskiego, a także świadectwo „powołania do bycia emigrantem i dzielenia ich doli”. Wspólnie ze współbraćmi w Chrystusowym kapłaństwie i zebranym ludem bożym w serdecznej, rodzinnej atmosferze, Jubilat podziękował Bożej Opatrzności za miniony czas i prowadzenie go przez te 30 lat. Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez proboszcza katedry, ks. kanonika Dominique Garnier na tradycyjna lampkę wina i osobiste spotkanie z ks. Ryszardem. Przedstawiciele Polonii złożyli Mu wtedy życzenia, kwiaty i zaśpiewali gromkie 100 lat.

dziękczynna Eucharystia w dijońskiej katedrze


Jubileuszowe obchody kontynuowano w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w kaplicy st Joseph Cottolengo w Dijon, miejscu gromadzenia się Polaków z miasta i departamentu Côte d’Or. Podczas Mszy Świętej z przedstawicielami Wspólnoty polskiej ksiądz Ryszard trwał w dziękczynieniu za 30 lat kapłaństwa. Poprzedziło ją nabożeństwo majowe, podczas którego modlono się za wstawiennictwem Maryi w intencji Jubilata i o dobry wybór prezydenta dla Polski. Na Eucharystię przybyli również dawni parafianie księdza Jubilata z Besançon, państwo Jagodowie. Po wspólnym eucharystycznym dziękczynieniu i modlitwie w intencji jubilata i Ojczyzny, ks. Ryszard zaprosił wszystkich obecnych na lampkę szampana i przygotowany przez panie poczęstunek. W imieniu Parafian głos zabrały panie Zofia Halejcio i Beata Knop, dziękując za lata duszpasterzowania w Dijon, przekazując w imieniu obecnych serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności na dalsze lata posługi kapłańskiej. Zebrani odśpiewali „Barkę” („Pan kiedyś stanął na brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim…”) i wznieśli toast z radosnym „Sto lat”. Wspólnota stołu i serdeczna, rodzinna atmosfera były najlepszym podziękowaniem za piętnastoletnie ‘trwanie’ z dijońską Polonią.

obchody jubileuszu kapłaństwa z Polonią z Côte d’Or


Niniejsza notatka ukazała się również w periodyku polskiej emigracji: R. F., «Oto jest dzień, który dał nam Pan…!», GK LVII[2015] nr 23[2593], s. 19.

« wróć do listy wszystkich wpisów