Kalendarium wydarzeń

Komunijne uroczystości w parafii Bruay La Buissiere.

dodano 24 maja 2015

„Viens, Seigneur Jésus, viens l’Invité le meilleur et tres attendu, viens a nos cours viens avec la plénitude de Tes grâces, viens avec Ton Amour, apporte dans nos âmes tout ce qui nous manque et dont avons besoin et sanctifie papa, maman et chaque enfant… (Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź najlepszy Gościu, przyjdź, Boże, do naszych serc, przyjdź z pełnią łask, przyjdź z Twą miłością, wnieś w nasze dusze to wszystko, czego nam brakuje i potrzeba oraz uświęć tatę, mamę i każde dziecko…)” – przepiękna, chwytająca za serce prośba dziecka, które za moment ma po raz pierwszy przyjąć Chrystusa w Eucharystii: po raz pierwszy nasycić się Jego Ciałem oraz napełnić Jego miłością niech stanie się impulsem do nieustającej modlitwy za młode pokolenie Polaków w kraju i na emigracji oraz młodych osób polskiego pochodzenia, aby byli wierni wierze i tradycji ojców, bo, parafrazując słowa młodzieżowego Apelu Maryjnego, od polskiej i polonijnej młodzieży zależy nasza przyszłość – i chciejmy budować ją na trwałym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. A tę zachętę umieszczamy w naszej kronice po Pierwszej Komunii Świętej i Profession de Foi, które, w naszej wspólnocie obejmującą Bruay La Buissiere i Houdain, Haillicourt i Divion a także odległe o ok. 30 km od tych miejscowości Sallaumines, tradycyjnie miały miejsce w uroczystości wieńczące obchody paschalnej Pięćdziesiątnicy, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się nieustannie za dzieci, które po raz pierwszy w pełni uczestniczyły we Mszy Świętej oraz uroczyście wyznały swoją wiarę odnawiając chrzcielne przyrzeczenia i zobowiązania oraz za dzieci i młodzież świata całego…
A sprawozdanie można przeczytać w „Głosie katolickim”: T. MIKULAK, «Komunijne uroczystości w Bruay La Buissière», GK LVII[2015] nr 22[2592], s. 17

« wróć do listy wszystkich wpisów