Kalendarium wydarzeń

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa…

dodano 7 czerwca 2015

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi,
I jak się Jego dzieciom powodzi.”
Na łamach naszego kalendarium po raz kolejny cytujemy słowa tej eucharystycznej pieśni, albowiem one pięknie opisują to, co dzieje się w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa: uczestnicząc w tym dniu we Mszy Świętej i procesji eucharystycznej, oddajemy cześć Jezusowi, który pozostał z nami w małej, białej kruszynie chleba – dał nam Siebie jako pokarm…; jednocześnie prosimy, aby nam towarzyszył w życiowej pielgrzymce i udzielał wszelkich potrzebnych darów i łask…
W naszej parafii w Aulnay sous Bois obchody uroczystości Bożego Ciała przy licznym udziale wiernych odbyły się na placu przy domu prowincjalnym (można powiedzieć w klasztornym wirydarzu), bo sprzyjała temu cudowna, słoneczna pogoda. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prałat dr Zbigniew Cabański, kapłan diecezji włocławskiej, obecnie proboszcz parafii w Piotrkowie Kujawskim, a wcześniej proboszcz w rodzinnej parafii ks. Romana Wrocławskiego SChr, proboszcza z Aulnay a w koncelebrze stanęli ks. Roman oraz ks. Jan Ciągło SChr, przełożony prowincji francusko-hiszpańskiej Towarzystwa Chrystusowego. Po jej zakończeniu wyruszyła procesja do czterech ołtarzy: dzieci pierwszokomunijne sypały kwiaty, kapłana z Najświętszym Sakramentem prowadzili strażacy ochotnicy z Bractwa Św. Floriana. Uroczystością tą zakończono również w parafii rok katechetyczny 2014/2015, w którym katechizacją objętych było 160 dzieci i młodzieży. Każdy otrzymał świadectwo – dyplom uczestnictwa w kolejnym roku katechizmu.

Boże Ciało w Aulnay sous Bois


We wspólnocie w Bruay La Buissière celebracje uroczystości Bożego Ciała odbywały się w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bruay, w której zebrali się parafianie ze wszystkich okolicznych miejscowości tworzących ową polonijną parafię. Ufamy, że wspólna modlitwa, a także pięknie przygotowane i ustrojone ołtarze przez pracujące w parafii Siostry Felicjanki oraz radosny śpiew połączonych scholi i wszystkich wiernych, a szczególnie dosyć licznej grupy dzieci uczęszczających na katechizację pozwoliły każdemu uczestnikowi głęboko przeżyć prawdę o nieustającej obecności pośród swojego Ludu Pana w sakramentalnym znaku Eucharystii… Prawdę o Bożej obecności wśród nas oraz o Jego nieskończonej miłości do człowieka próbowaliśmy dalej zgłębiać w następujący po Niedzieli Bożego Ciała piątek, w który obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – tytularną uroczystość naszej centralnej kaplicy. W jubileuszowym roku 250-lecia ustanowienia liturgicznego święta i zatwierdzenia kultu Serca Pana Jezusa na ziemiach polskich (co upoważnia do stwierdzenia, że Polacy odegrali ważną rolę w rozwoju tego kultu, bo 90 lat później święto to rozszerzono na cały Kościół) zgromadziliśmy się w kaplicy NSPJ na wspólnej modlitwie, na Eucharystii i nabożeństwie ku czci Serca Bożego razem z Siostrami Sercankami z różnych francuskich placówek. Na internetowej stronie Sióstr Sercanek przeczytamy o świętowaniu uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Z Montcel i Beaulieu natomiast przesłano bogatą galerię fotografii, podobnie z Saint Vallier (Bois du Verne - Montceau les Mines).
Także „Głos katolicki” zamieszcza sprawozdania z przeżywania tych uroczystości: T. MIKULAK, «Zróbcie Mu miejsce», GK LVII[2015] nr 26[2596], s. 16; T. TOBYS, «Msza święta w Uroczystość Bożego Ciała», GK LVII[2015] nr 25[2595], s. 15. W końcu przeczytamy w tygodniku polskiej emigracji relację z obchodów Bożego Ciała na wzgórzu Lorette, które od lat gromadzi Polonię z Nord i Pas-de-Calais oraz ich duszpasterzy (w tym również chrystusowców): J. L. FOVET, L. FOVET-STEFANCZYK, «Fête-Dieu à Lorette», GK LVII[2015] nr 30[2600], s. 16-17.

« wróć do listy wszystkich wpisów