Kalendarium wydarzeń

Patronalne święto prowincji.

dodano 26 sierpnia 2015

Codziennie każdy chrystusowiec wypowiada dwie modlitwy: w intencji Polonii i jej duszpasterzy oraz w intencji zgromadzenia. Przy tej drugiej przyzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Bożej, którą nazywa Królową Towarzystwa Chrystusowego, prosi, by ta wspierała całą wspólnotę, udoskonalała ją i zachowywała w przyszłości, i aby zgromadzenie jaśniało żywą wiarą, miłością, czystością, ubóstwem, posłuszeństwem, gorliwością w modlitwie i poświęceniem się dla Rodaków w kraju i na emigracji. Szczególnie brzmią słowa tych modlitw w dniu Święta Patronalnego – w uroczystość NMP Częstochowskiej. Pragniemy w tym dniu zawierzać naszej Dobrej Matce i Królowej nasze duszpasterskie posługiwanie oraz wspólnoty, w których pracujemy, aby Maryja wypraszała nam i naszym Parafianom obfitość Bożej łaski i błogosławieństwa.
Nasze patronalne święto przypada w miesiącu wakacyjnym, stąd wielu Współbraci przebywa na zasłużonym urlopie w Ojczyźnie: ów czas odpoczynku od codziennych obowiązków parafialnych pozwala na regenerację sił, by z nowym zapałem podjąć owe obowiązki wraz z nowym rokiem szkolnym i katechetycznym, a ponadto staje się okazją do pielgrzymowania do Jasnogórskiej Madonny. Dlatego szczególnie zapamiętają to święto parafianie z Saint-Denis, którzy w niedzielę poprzedzającą tę maryjną uroczystość pielgrzymowali wraz ze swoim duszpasterzem, ks. Zbigniewem Wcisło SChr do tronu Jasnogórskiej Królowej i od której wyruszyli do siebie i swojej świątyni z poświęconą kopią Obrazu MB Częstochowskiej, o czym wspomniano już we wcześniejszej notatce. W wigilię uroczystości NMP Częstochowskiej na Jasną Górę pielgrzymował przełożony prowincji, ks. Jan S. Ciągło SChr i w sprawowanej Eucharystii w tym świętym miejscu polecał wszystkich chrystusowców z Francji i Hiszpanii, ich Parafian oraz ich duszpasterskie posługiwanie. Jego pielgrzymowanie zbiegło się w czasie z wejściem na Jasną Górę pieszej pielgrzymki z jego rodzinnej diecezji. Ponadto ten dzień czy dni poprzedzające owo święto to również okazja do spotkań braterskich: jedno z nich odbyło się w Montigny-en-Ostrevent i zgromadziło Współbraci z różnych części Francji pracujących w diecezjach Saint-Étienne, Cambrai i Arras.

« wróć do listy wszystkich wpisów