Kalendarium wydarzeń

Nowa fundacja polskich Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Beaune.

dodano 21 września 2015

„Waszym celem będzie iść i nieść miłość Bożą do ludzi,
zapalać świat ogniem i oziębłe serca zagrzewać i do Boga zwracać…”
(Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD – założyciel zgromadzenia)

Dzięki staraniom ordynariusza archidiecezji Dijon abpa Rolanda Minneratha, ze skromnym poparciem proboszcza Polaków, chrystusowca, ks. Ryszarda Fydy, po prawie dwuletnich wysiłkach do miejscowości Beaune, a dokładnie do byłego klasztoru francuskich karmelitanek i jednocześnie sanktuarium Dzieciątka Jezus („Małego Króla Łaski = Petit Roi de Grace”)
z dniem 1 września 2015 r. przybyły dwie pierwsze polskie Siostry ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Są nimi siostra Juliusza od Bożego Miłosierdzia i siostra Nulla od Jezusa Dobrego Pasterza.
Jak do tego doszło? Otóż francuskie karmelitanki ze względu na wiek sióstr i brak powołań zmuszone zostały w roku 2001 do zamknięcia klasztoru, w którym m.in. opiekowały się cudowna figurą Dzieciątka Jezus i rozwijały Jego kult. Na ich miejsce wkrótce przybyły siostry i małżeństwo ze Wspólnoty Błogosławieństw (Béatitudes), którzy kontynuowali i szerzyli kult Dzieciątka Jezus oraz opiekowali się klasztorem i sanktuarium. W roku 2012 w związku z wewnętrznymi problemami jakie przeżywała Wspólnota Błogosławieństw, siostry z Beaune postanowiły przekształcić się w nową Wspólnotę (Fraternité de Vierge Consacrée) na prawie diecezjalnym. Jednak po pewnym czasie ze względów personalnych wspólnota rozwiązała się, a Ksiądz Arcybiskup od roku 2013 zaczął poszukiwać wyjścia z zaistniałej sytuacji i zwrócił się z propozycją m.in.do polskich Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, zapraszając do utworzenia w opuszczonym klasztorze ich fundacji i realizowania ich duchowości przy sanktuarium. Siostry posiadały we Francji już dwa domy: od 1996 r. w Sanary sur Mer w diecezji Fréjus-Toulon a w 2009 r. erygowany został ich dom w Bagnères de Bigorre w diecezji Tarbes-Lourdes, gdzie został umieszczony nowicjat dla francuskich kandydatek.Początkowo Przełożona Generalna Zgromadzenia siostra Błażeja od Krzyża Chrystusowego wraz ze swoją Radą Generalną dała odmowną odpowiedź na zaproszenie do objęcia klasztoru w Beaune, wskazując m.in. w liście do księdza Fydy z dnia 9.08.2013 r. na problemy kadrowe w obsadzaniu posiadanych placówek w Polsce i zagranicą: pisała o zamknięciu dwóch domów, jednocześnie dając nadzieję na zmianę stanowiska. Jak nie widzieć w tym woli Bożej, skoro w bieżącym roku Zgromadzenie Karmelitanek Dzieciątka Jezus podejmuje pracę w archidiecezji dijońskiej, przysyłając na początek dwie siostry do klasztoru przy Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Beaune. Przybyłe siostry Juliusza i Nulla, liczą na wzmocnienie ich składu i utworzenie co najmniej sześcioosobowej Wspólnoty.
W poniedziałek 21 września ks. Ryszard Fyda SChr, duszpasterz Polaków na tym terenie, przyjmując zaproszenie spotkał się ze siostrami, usłużył sakramentem spowiedzi,
a przy obiedzie była okazja do wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń z pracy misyjnej na francuskiej ziemi. Po zwiedzeniu zabudowań klasztoru i kaplicy z cudowną figurą Dzieciątka Jezus - Małego Króla Łaski, po wspólnej modlitwie Ojcze nasz w intencji tej nowej fundacji polskich Karmelitanek w Beaune, Siostry poprosiły ks. Ryszarda o kapłańskie błogosławieństwo.
«Niech Bóg szczodrze błogosławi zgromadzeniu i przybyłym siostrom Juliuszy i Nulli na burgundzkiej ziemi. Abp Roland Minnerath, archidiecezja, a szczególnie mieszkańcy i parafianie z Beaune, przyjmują je z wielka radością. Szczęść Boże!»

Powyższe sprawozdanie znajdziemy w „Głosie katolickim”: R. FYDA, «Beaune: Nowa fundacja polskich Karmelitanek», GK LVII[2015] nr 35[2605], s. 19, a ponadto dołączamy linki:
•    do internetowych stron Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus;
•    do stron o historii, Sanktuarium i kulcie Dzieciątka Jezus w Beaune, enfantjesusdebeaune, okres wspólnoty Béatitudes i wspólnoty na prawie diecezjalnym;
•    do serwisu internetowego parafii w Beaune (fotogaleria z powitania sióstr);

LE JARDIN DU PETIT ROI DE GRÂCE – JARDIN DES CARMÉLITES
Le Petit Roi de Grâce est une merveilleuse statue en bois, haute de 58 cm, peinte et articulée, parfois revêtue de somptueux habits. Elle fut offerte par un noble normand, en 1643, à Marguerite Parigot, une carmélite beaunoise très pieuse, dont la réputation dépasse les remparts de la ville. C'est âgée de 11 ans seulement, qu'elle est entrée chez les carmélites de Beaune. Elle aurait eu des visions de l'enfant Jésus et des dons pour aider les accouchements difficiles, guérir les nouveaux nés et lutter contre la stérilité. L'histoire raconte qu'elle aurait vu, lors de ses prières, la naissance du futur roi Louis XIV, Dieudonné de son deuxième prénom, né après 12 ans de mariage. De nombreux miracles permettent à Marguerite d'être vénérée depuis, sous le nom de Marguerite du Saint-Sacrement. Les soeurs de la communauté des Béatitudes, en partenariat avec la ville de Beaune, l'association Immobilière de la rue de Chorey et l'association des Amis de l'Enfant Jésus, vous ouvrent les portes de leur jardin, un espace de verdure intimiste de 550 m2 qui porte le nom singulier de «Jardin du petit Roi de Grâce». Vous y trouvez des arbres fruitiers, des arbustes, des plantes vivaces et des rosiers. Un lieu calme, hors du monde, idéal pour vous ressourcer, qui abrite la chapelle où se trouve la statue du Petit Roi de Grâce. Une copie de la statue est visible à la collégiale de Beaune et à l'église de Bligny-sur-Ouche.

w klasztornym ogrodzie z miejscowym proboszczem, ks. Yves Frot


« wróć do listy wszystkich wpisów