Kalendarium wydarzeń

Spotkanie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

dodano 7 października 2015

Ks. Wiceprowincjał Czesław Piela SChr, który od połowy bieżącego roku jest koordynatorem duszpasterstwa polskiego w Hiszpanii wraz innymi Współbraćmi z Polski, Węgier i Wielkiej Brytanii brał udział w spotkaniu Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, które odbywało się w Rzymie na początku października w przeddzień XIV. Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów na temat rodziny. Więcej na temat spotkania przeczytamy w kalendarium na stronie głównej naszego zgromadzenia, jak i serwisie internetowym biura Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.
(info za: http://serwis.chrystusowcy.pl/kalendarium oraz www.emigracja.episkopat.pl)

« wróć do listy wszystkich wpisów