Kalendarium wydarzeń

"Z Różańcem Świętym w dłoni, Maryję chcemy czcić…" – 90 rocznica powstania Bractwa Różańcowego w Montigny en Ostrevent (Nord)

dodano 19 października 2015

Życie osobiste i społeczne człowieka budowane jest w oparciu o pewien rytm. Ważnym jego elementem jest pamięć o tym, co było – stąd różnego rodzaju rocznice, jubileusze i uroczystość, które nabierają tym większego znaczenia im znaczniejsza jest liczba, która je definiuje. 90 lat w historii ludzkości – to niewiele; z perspektywy konkretnych ludzi jednak to znaczący rozdział historii... Łaciński czasownik JUBILARE znaczy RADOŚNIE ŚWIĘTOWAĆ. Taka też radość wypełniała serca wszystkich obecnych w kosciele st Charles, ciągle znanym jako ‘polski kościół’, kiedy w niedzielny poranek 11 października 2015 r. świętowaliśmy 90-tą rocznicę powstania Bractwa Żywego Różańca w tutejszej polonijnej wspólnocie. Przy współpracy z ks. Andrzejem W. Sowowskim z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej – od ośmiu lat proboszczem francuskiej paroisse nouvelle St Vincent de Paul en Ostrevent i duszpasterzem tutejszej, jednej z nastarszych polonijnych wspólnot w północnej Francji – członkinie Bractwa zorganizowały uroczysty jubileusz… Wpisane weń były też tradycyjne rekolekcje, jakie Bractwo przeżywa corocznie przed wspomnieniem Matki Bożej Różańcowej.
We współczesnej francuskiej rzeczywistości niełatwo jest wypełnić tak duży kościół, jaki, jest st Charles w Montigny (place du Sana). W pamięci i wspomnieniach najstarszych Rodaków istnieje ciągle obraz tego tłumu, jaki wypełniał świątynię w (niestety odległej już) przeszłości... Ale trzeba ocalić od zapomniena to, co jeszcze istnieje… Uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. dr Krystian Gawron, wicerektor PMK, jego płomienne kazanie, poczty sztandarowe lokalnych Bractw, chór Polskich Górników z Montigny pod opieką św. Barbary, słowa powitania przez prezeskę Bractwa, panią Marię Jakubowską (wieloletnią katechetkę), wreszcie wkład pracy tych, którzy przygotowali verre d’amitié (m.in. państwo Ryś) sprawiły, że wszyscy obecni w jakiejś mierze mogli zanurzyć się w atmoferę przeszłości...
Ale przecież chrześcijaństwo jest religią nadziei, a wytrwała modlitwa, jaką jest różaniec jest ciągle jest jej szkołą... Obok osobistej, cichej modlitwy, do jakiej zobowiązują się członkinie Bractwa, ważne jest ich zaangażowanie w życie polonijnej wspólnoty – troska o kościół (kwiaty, sprzątanie), pamięć o zmarłych członkiniach (różaniec odmawiany przy trumnie przed pogrzebem, obecność pocztu sztandarowego na pogrzebie), udział w wydarzeniach na szczeblu okręgowym czy regionalnym (dzień skupienia, pielgrzymka do Dadizele, Boże Ciało w Notre-Dame de Lorette), obecność na spotkaniach ze wspólnotą francuską (soirée en doyenné; confirmations en doyenné) czy ostatnio udział kilkuosobowej delegacji w zakończeniu synodu prowincalnego LAC (Lille, Arras, Cambrai) w dniu 27 września br. w Lille ukazują, że ta tradycyjna forma przeżywania wiary we wspólnocie ma ciągle swoje znaczenie i należne miejsce w sercach i zewnętrzenej rzeczywistości... Znajduje to również wyraz w modlitwnej pamięci, wyrażanej przez zamawiane co roku przez Bractwo liczne intencje mszalne.
„Jak paciorki różańca przesuwają się chwile – nasze smutki, radości i blaski,
a Ty Bogu je zanieś – połączone w różaniec, Święta Panno, Maryjo pełna łaski.”
ks. Andrzej W. Sowowski SChr

Fotorelacja...

Dodajmy, że wspólnota z Montigny i tydzień później była świadkiem jubileuszu, może nie tak dostojnego, ale również pięknego, bo srebrnego jubileuszu obecności Sióstr Misjonarek Maryi Niepokalanej Królowej Pokoju (Soeurs missionnaires de Marie Immaculée Reine de la Paix – Suore missionarie dell’Immacolata Regina della Pace), które sprawują opiekę duchową nad włoskimi emigrantami z regionu. Uroczystej Eucharystii z okazji ich jubileuszu sprawowanej popołudniu w Niedzielę Misyjną w kościele st Nicolas przewodniczył pasterz archidiecezji Cambrai abp François Garnier. Przy okazji zapraszamy do internetowego serwisu parafii Saint Vincent de Paul en Ostrevent.

« wróć do listy wszystkich wpisów