Kalendarium wydarzeń

Trwając w dziękczynieniu…

dodano 19 października 2015

„Głoś imię Pana, razem ze wszystkim, co żyje.
On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije!
On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn, teraz i na wieki. Amen.”

W niedzielę 18 października br., obchodzoną w Kościele jako Niedzielę Misyjną, wspólnota polska gromadząca się na mszy świętej w kaplicy św. Józefa Cottolengo w Dijon, trwała w dziękczynieniu za 25 lat posługi kapłanów Towarzystwa Chrystusowego tej wspólnocie i Kościołowi lokalnemu. Spotkanie eucharystyczne poprzedziła modlitwa różańcowa w intencji byłych duszpasterzy i dijońskiej Polonii. Msza Święta rozpoczęła się śpiewem pieśni „Głoś imię Pana […] On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn.” Wdzięczność i modlitwa płynęła ku Bogu za kapłanów tutaj posługujących, za wszelkie dobro, za wspólnotę i ‘modlitewne trwanie’. W modlitwie wspomniano z imienia i nazwiska wszystkich chrystusowców, którzy przez te lata służyli miejscowym rodakom, spełniając stała lub okazjonalną posługę: ks. Jana Ciagłę, ks. Ryszarda Oblizajka, ks. Czesława Margasa, ks. Zygmunta Stefańskiego, ks. Krzysztofa Rytwińskiego, ks. Zdzisława Początka, ks. Tomasza Tobysa i aktualnego proboszcza, ks. Ryszarda Fydę. W homilii ks. Ryszard w nawiązaniu do Ewangelii i Jezusowych słów: „kto by miedzy wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami niech będzie niewolnikiem wszystkich” (Mk 10,42-45) mówił o służebnej postawie każdego chrześcijanina, poczynając od papieża ‘sługi sług Bożych’, biskupów i kapłanów. To właśnie w takim Chrystusowym duchu mamy spełniać posługę jedni wobec drugich, obdarzając się nawzajem tym co każdy z nas od Boga otrzymał. Chrystusowcy, mówił, otaczają szczególną opieką polskich emigrantów, służą im na wszystkich kontynentach i codziennie modlą się w ich intencji. Przed końcowym błogosławieństwem, ks. Ryszard odmówił modlitwę księży i braci Towarzystwa Chrystusowego w intencji Polonii i jej duszpasterzy, ze szczególną prośbą w intencji Rodaków z departamentu Côte d’Or: „…zlituj się nad braćmi naszymi za granica. Daj im odczuć głód Słowa Bożego oraz pragnienie życia w Tobie; i oni bowiem są Twoim ludem i niech Twoimi zostaną na wieki. Pozwól nam pójść do nich, rozbudzić w nich wiarę ojców i zgromadzić ze wszystkich krańców ziemi w Domu Ojca…” Na zakończenie dziękczynnej Eucharystii wszyscy uczestnicy poprosili o modlitewne wstawiennictwo Maryje, śpiewając „Z dawna Polski Tyś Królowa Maryjo, Ty za nami przemów słowo, […] uproś sercom zmartwychwstanie, w Ojców wierze daj wytrwanie, […] miej w opiece naród cały który żyje dla Twej chwały, niech rozwija sie wspaniały, Maryjo!” Tradycyjnie po Mszy ks. proboszcz zaprosił wszystkich na poczęstunek i wspólnotowe świętowanie.
ks. Ryszard Fyda SChr

« wróć do listy wszystkich wpisów