Kalendarium wydarzeń

Spotkanie Duszpasterstw Migrantów w Dijon.

dodano 24 października 2015

W sobotni wieczór 24 października br. w domu diecezjalnym w Dijon odbyło się spotkanie Duszpasterstwa Migrantów archidiecezji dijońskiej z Duszpasterstwem Migrantów diecezji Meaux (była to około trzydziestoosobowa grupa, osób różnej narodowości, która przebywała w Burgundii na trzydniowej wycieczce). Spotkanie, pomyślane również jako inauguracja pracy rocznej, rozpoczęło się o godz. 19:00 Mszą Świętą koncelebrowana przez delegata biskupiego do spraw migrantów, ks. Marcela Leuedi (Kongo) i chrystusowca, ks. Ryszarda Fydę, duszpasterza Polaków, który wygłosił homilię. Wśród uczestników liturgii, oprócz wycieczki z Meaux, obecni byli przedstawiciele miejscowych wspólnot, które najliczniej reprezentowali Afrykańczycy, Wietnamczycy i Polacy. Po Mszy Świętej wszyscy spotkali się w refektarzu na wspólnej kolacji. Do zebranych dołączył ks. Joseph May, duszpasterz Wietnamczyków, a po kolacji miało miejsce wzajemne przedstawienie sie i każde z diecezjalnych duszpasterstw podzieliło sie z obecnymi swoją działalnością. Spotkanie zakończyło się śpiewem pieśni i odmówieniem modlitwy przygotowanej na 102. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który odbędzie się w styczniu przyszłego roku. Przy okazji prezentujemy orędzie Ojca Świętego na ten dzień. Oraz fotogaleria...

« wróć do listy wszystkich wpisów