Kalendarium wydarzeń

We wrześniu i październiku u chrystusowców z prowincji pw. Matki Bożej Częstochowskiej…

dodano 31 października 2015

O niektórych wydarzeniach ostatniego czasu już pisaliśmy na łamach naszego kalendarium: o uroczystym wprowadzeniu Jasnogórskiej Ikony do kościoła Saint-Denys de l’Estrée w Saint Denis (zob. również M. M. STEFANIK, «Jasnogórska Ikona w Saint-Denis» GK LVII[2015], nr 38[2608], s. 16), o jubileuszu Bractwa Różańcowego w Montigny en Ostrevent, dorocznej polonijnej pielgrzymce do Dadizele (S. NAPORA, L. JABŁOŃSKI, T. MIKULAK, «Polonia z północnej Francji w Dadizele», GK LVII[2015], nr 42[2612], s. 18-19) czy jubileuszowych uroczystościach w Dijon. W tygodniku polskiej emigracji przeczytamy o spotkaniu z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Espoir-Nadzieja (Z. CHARROIN, «10 lat Stowarzyszenia ‘Espoir – Nadzieja’», GK LVII[2015], nr 37[2607], s. 17) a dodać należy, że niemalże każde wydarzenie we wspólnocie z La Ricamarie jest ilustrowane bogato fotografiami czy o powitaniu nowego duszpasterza w Aulnay sous Bois (E. NOSTER, P. LIZOŃ, «Powitanie księdza wikariusza w Aulnay sous Bois», GK LVII[2015], nr 38[2608], s. 17). O powitaniach i pożegnaniach piszą również lokalne periodyki, parafialne i miejskie – właśnie w lokalnych czasopismach wspominają o zmianach personalnych w parafii Saint Joseph en Haute Deûle («Communauté religieuse», ‘Rouvroy infos’, nr 104, s. 3; D. CHRÉTIEN, «Départ du père Adam Szymczak SChr», ‘Regarde en marche. Paroisse Saint-Joseph en Haute-Deûle’ nr 223, s. 14) Nasi parafianie i duszpasterze uczestniczą w wielu polonijnych pielgrzymkach: Polonia z okręgu lyońskiego w pierwszą niedzielę października pielgrzymowała do bazyliki Notre-Dame de Fourvière, gdzie znajduje się kopia obrazu MB Częstochowskiej. Jak czytamy w sprawozdaniu (M.-T. DIUPERO, «Jestem przy Tobie. Pamiętam. Czuwam… Pielgrzymka do MB Częstochowskiej w… Lyonie», GK LVII[2015], nr 39[2609], s. 19) chór z parafii z La Ricamarie był jednym z animujących liturgię. W niedzielę 18 października wspólnota polonijna z Aulnay sous Bois przeżywała bardzo ważne chwile: uroczyste wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II, o czym opowiada na łamach „Głosu katolickiego” parafialny kronikarz (E. NOSTER, «Błogosław nam Św. Janie Pawle II. Uroczyste wprowadzenie relikwii pierwszego stopnia, Świętego Jana Pawła II do wspólnoty w Aulnay sous Bois», GK LVII[2015], nr 40[2610], s. 16). Natomiast w Lille w ostatnią niedzielę września już od dwunastu lat odbywają się parafialne dożynki o czym także szerzej w tygodniku polskiej emigracji (PARAFIANIE, «Dożynki w Lille», GK LVII[2015], nr 42[2612], s. 17). Nie zapominamy też o duszpasterskiej działalności naszego Współbrata na Peloponezie, u którego w polonijnej parafii w początku października odbyło się bierzmowanie młodzieży.

« wróć do listy wszystkich wpisów