Kalendarium wydarzeń

Listopadowe skupienie w La Ferté-sous-Jouarre.

dodano 10 listopada 2015

„Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17,10b) – mocne słowa Pana Jezusa, którymi się kończy perykopa ewangelijna przeznaczona do rozważania we wtorek XXXII tygodnia w ciągu roku, winny nieustannie dźwięczeć nam w uszach i w sercu. Na nich oparł swoją homilię podczas Mszy Świętej wieńczącej nasze listopadowe skupienie prowadzący je ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr, zachęcając do modlitwy o pokorę i o wierność, o której mowa w odczytanym wcześniej pierwszym czytaniu (Mdr 2,23-3,9) oraz do praktykowania tych cnót na co dzień, aby nasze posłannictwo, świadectwo wiary stawało się rzeczywiście bardziej wiarygodne, aby ludzie  widzieli w nas prawdziwych apostołów, uczniów Chrystusa. To świadectwo i zdecydowane opowiedzenie się za Jezusem i Jego Ewangelią w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebne, gdyż współczesny świat zdaje się kontestować dotychczasowy system wartości i próbuje budować swoją przyszłość na czymś zupełnie przeciwnym, na zgubnych ideologiach, które prowadzą wręcz do unicestwienia. Kontekst niedawno zakończonego XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pt. „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym” (jak i ubiegłoroczne III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów skupione wokół duszpasterskich wyzwań wobec rodziny w kontekście ewangelizacji) wzywa nas do jeszcze gorliwszej modlitwy w intencji rodzin i do jeszcze bardziej wyrazistego świadectwa dla Ewangelii małżeństwa i rodziny i katolickiej nauki na ten temat. Zagrożenia związane z różnymi ideologiami (np. gender), cywilizacją śmierci będą stanowić tematy kolejnych konferencji ascetycznych ks. Pawła.

« wróć do listy wszystkich wpisów