Kalendarium wydarzeń

Módlmy się w intencji umiłowanej Ojczyzny…

dodano 11 listopada 2015

Modlimy się w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny… – te słowa słychać było chyba w każdym kościele, gdzie gromadzili się na modlitwie, szczególnie na Eucharystii Polacy w dniu Narodowego Święta Niepodległości bądź w niedziele poprzedzającą lub następującą po tym dniu. Intencja ta winna nam towarzyszyć na co dzień: zachętę do modlitwy w intencji spraw publicznych znajdujemy w liście św. Pawła do Tymoteusza (por. 1 Tm 2,1nn), natomiast Ewangelia odczytywana 11 listopada 2015 r., który przypadł w środę XXXII tygodnia w ciągu roku, przypomina o wdzięczności i jej braku (Łk 17,11-19). Od uzdrowionego Samarytanina chcemy uczyć się bycia wdzięcznym Bogu za otrzymywane wciąż od Niego dobrodziejstwa i łaski oraz pragniemy Mu dziękować za dar wolnej i niepodległej Polski. Jednocześnie modlimy się za siebie wzajemnie, bo prosimy w intencji Polaków w kraju i na emigracji, aby budowali przyszłość swoją i kraju na solidnych fundamentach i wartościach, za których wielu oddało życie. Dodatkowo tegoroczne obchody tego święta zbiegają się z inauguracją kolejnej kadencji Sejmu i Senatu: zatem modlimy się również w intencji naszych przedstawicieli, którzy rozpoczynają służbę dla kraju i społeczeństwa, aby zawsze mieli na uwadze dobro wspólne.
Dotarły do nas już dwie relacje… dlatego możemy napisać, że te wszystkie intencje towarzyszyły modlitwie parafian i duszpasterza, ks. Zdzisława Początka SChr, zgromadzonych w kościele st Joseph w Roche-la-Molière (Beaulieu), jak i Polonii zamieszkującej Dunkierkę i Boulogne-sur-Mer oraz ich przyjaciół z różnych części Polski (co już opisywaliśmy szczegółowo w latach poprzednich – zob. Z. PAJDAK, «Święto Niepodległości w Dunkierce», GK LV[2013], nr 40[2522], s. 16-17) pod przewodnictwem ks. Władysława Dobrocia SChr w kilku miejscach w Dunkierce: w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, przy steli ku czci bł. Jerzego Popiełuszki i przy pomniku upamiętniających polskich lotników walczących tu podczas II wojny światowej. Obie uroczystości, jeśli możemy to tak nazwać, zakończyły się radosnym biesiadowaniem przy stole: albowiem nie było to tylko spożycie posiłku, lecz bardziej spotkaniem z patriotyczną i biesiadną piosenką. Parafialny serwis internetowy wspólnoty La Ricamarie – Beaulieu Roche-la-Molière przekazuje fotograficzną relację ze wspólnej modlitwy i ‘biesiady’ a zdjęcia z Dunkierki znajdziemy na picasie. A artykuł przeczytamy także w „Głosie katolickim”: T. MIKULAK, «Módlmy się w intencji umiłowanej Ojczyzny…», GK LVII[2015], nr 42[2612], s. 16-17.

« wróć do listy wszystkich wpisów