Kalendarium wydarzeń

Przeglądając i czytając „Głos katolicki”…

dodano 31 grudnia 2015

Niedawno w naszym kalendarium przedstawialiśmy opis adwentowych wydarzeń z naszych placówek duszpasterskich. Kronikarze z Aulnay sous Bois (najliczniejszej po Paryżu wspólnocie polonijnej) na łamach „Głosu katolickiego” relacjonują w szczegółach przybycie Świętego Mikołaja do ich wspólnoty oraz pobyty ks. prof. Pawła Bortkiewicza SChr pośród nich. Ks. Paweł przybywa, by poprowadzić comiesięczny dzień skupienia dla swoich Współbraci posługujących na francuskiej ziemi; jednak jego pobyt nie ogranicza się tylko do tej posługi: otóż włącza się w duszpasterstwo w polonijnej parafii w Aulnay. Ponadto parafianie mają okazję posłuchać jego wykładów. W listopadzie wystąpienie Księdza Profesora dotyczyło zagrożeń dla rodziny we współczesnym świecie i społeczeństwie, z których jednym jest ideologia gender. O tych zagrożeniach ks. Paweł opowiada o dłuższego czasu do różnego audytorium: związana z nimi jest również tematyka ascetycznych konferencji dni skupienia. Podkreślamy to, bowiem trzeba o tym mówić i przypominać, stąd apel Prelegenta do słuchających go w kaplicy domu prowincjalnego rodziców, by zainteresowali się treściami jakie są przekazywane ich dzieciom w szkołach.
A oto namiary bibliograficzne na wspomniane sprawozdania, ponadto pod drugim artykułem znajdziemy zaproszenie na kolejne wydarzenie – na wspólne kolędowanie do kościoła św. Józefa w Aulnay.
•    CZ. NOSTER, «Spotkanie z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem», GK LVII[2016], nr 1[2616], s. 14;
•    E. NOSTER, «Święty Mikołaj w Aulnay sous Bois», GK LVII[2016], nr 1[2616], s. 18;

Nasze zaangażowanie w katolickich stowarzyszeniach polonijnych północnej Francji zauważają sekretarze tych organizacji w wysyłanych do „Głosu katolickiego” sprawozdaniach z różnych wydarzeń – dni skupienia czy rocznych zebrań.
•    L. ET J-L FOVET-STEFAŃCZYK, «Zebranie PZK w Harnes», GK LVII[2016], nr 1[2616], s. 16-17;
•    S. NAPORA, L. JABŁOŃSKI, «Uroczysty Dzień Skupienia», GK LVII[2015], nr 45[2615], s. 16-17;

W „Głosie” poczytać można także o naszej adwentowej działalności duszpasterskiej… T. MIKULAK, «Z adwentową wizytą u Chrystusowców», GK LVII[2016], nr 2[2617],
s. 18-19;

« wróć do listy wszystkich wpisów