Kalendarium wydarzeń

Dziękczynienie za 90 lat Bractwa Żywego Różańca w Rouvroy.

dodano 3 kwietnia 2016

„Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą: «Jego łaska na wieki».”
(Ps 118[117],1.4)
Słowa psalmu responsoryjnego, który medytowaliśmy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w niedzielę, w którą dziękowaliśmy za 90 lat istnienia Bractwa Żywego Różańca w Rouvroy chyba najpełniej oddają intencje naszych serc: albowiem pragniemy Bogu dziękować i Boga wychwalać; chcemy uwielbiać Jego miłość, łaskawość i miłosierdzie… 90 lat to kawał czasu, zatem jest za co dziękować: są powody do wyśpiewania Bogu MAGNIFICAT i TE DEUM. Jednocześnie z pokorą zauważamy, że potrzeba nam wciąż Bożej pomocy i łaski, by podejmowane dziś przez nas dzieła przynosiły piękne i błogosławione owoce, byśmy miały wciąż w sobie tyle siły i odwagi, by móc świadczyć o nieskończonej dobroci, miłości i łaskawości Boga, o Jego nieprzebranym miłosierdziu. Trudno w kilku zdaniach opisać to, co stało się naszym udziałem podczas dzisiejszej, świątecznej i jubileuszowej celebracji w kościele św. Ludwika w Rouvroy: uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem naszego duszpasterza, ks. Tomasza Mikulaka SChr oraz adoracji Najświętszego Sakramentu i Koronki do Bożego Miłosierdzia z aktem oddania świata Bożemu Miłosierdziu. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością i modlitwą towarzyszyli nam tej niedzieli: dziękujemy Siostrom Bractwa Różańcowego z sąsiednich miejscowości, z Billy Montigny i Méricourt, które przybyły ze swoimi pocztami sztandarowymi, dziękujemy pani Marie-Thérèse Woźniak, prezes Związku Bractw Żywego Różańca, dziękujemy naszym rodzinom i licznie zgromadzonym parafianom z Rouvroy, w końcu dziękujemy sobie wzajemnie za obecność i wspólną modlitwę. Naszą wdzięczność i radość wyraziła wspólna agapa w salce miejscowej parafii francuskiej, na której zgromadziliśmy się po zakończeniu Mszy Świętej.
Zarząd Bractwa Żywego Różańca z Rouvroy

Fotogaleria.
Powyższe słowa znajdziemy w tygodniku polskiej emigracji: ZARZĄD BRACTWA ŻYWEGO RÓŻAŃCA, «90 lat Bractwa Żywego Różańca w Rouvroy», GK LVIII[2016], nr 16[2631], s. 18-19 oraz w periodyku lokalnej francuskiej parafii: BUREAU DE LA FRATERNITÉ DU ROSAIRE DE ROUVROY, «90 ans de la Fraternité du Rosaire de Rouvroy», ‘Regard en Marche’, nr 231, s. 4.

« wróć do listy wszystkich wpisów