Kalendarium wydarzeń

Śluby wieczyste naszych młodszych Współbraci.

dodano 3 kwietnia 2016

W niedzielę Miłosierdzia Bożego, 3 kwietnia 2016 r., w szeregi Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej zostało włączonych siedmiu nowych profesów wieczystych. Tego dnia, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w Domu Głównym pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego ks. Ryszarda Głowackiego SChr siedmiu współbraci: Przemysław Marek, Maciej Onaszkiewicz, Marcin Ossoliński, Mateusz Schleger, Grzegorz Warszawski , Piotr Wróblewski oraz Krzysztof Grabowski złożyło wieczyste śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Po głównej, liturgicznej części uroczystości, wszyscy przeszli do refektarza na uroczysty, wspólny obiad, a po nim profesi przeżywali radośc tego wydarzenia w obecności najbliższych osób. W tym pięknym i bardzo ważnym dla całego zgromadzenia wydarzeniu brał udział nasz przełożony prowincjalny.
Więcej o tym wydarzeniu na stronie Seminarium.
(info za kalendarium głównym zgromadzenia: http://serwis.chrystusowcy.pl/kalendarium)

« wróć do listy wszystkich wpisów