Kalendarium wydarzeń

Modlitewne spotkanie w Stella-Plage.

dodano 6 kwietnia 2016

Może już nie rokrocznie, ale wciąż dosyć licznie gromadzi się dziatwa polskiego pochodzenia z północnej Francji na wspólnej modlitwie. Towarzyszą im ich rodzice, dziadkowie, katecheci, siostry i duszpasterze (a wśród nich najliczniej chrystusowcy). Na tegoroczne spotkanie wybrano wakacyjny ośrodek oblatów «Stella Maris» w Stella-Plage i pierwszą środę kwietnia (6.04.) a Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i niedawno przeżywana Niedziela Miłosierdzia Bożego podpowiedziała jego główny temat i motto. Koncelebrowana Eucharystia rozpoczęła nasz dzień modlitwy. Przewodniczył jej i okolicznościowe kazanie wygłosił, opisujący to wydarzenie duchowy opiekun Związku Krucjaty Eucharystycznej, ks. Tomasz Mikulak SChr. Choć przybyliśmy zaledwie z kilku polonijnych parafii (Bruay-Houdain-Divion-Haillicourt, Dechy-Guesnain, Dourges-Le Forest, Harnes-Billy Montigny, Noeux-Barlin), to po brzegi wypełniliśmy kaplicę ośrodka «Stella Maris», nie tylko obecnością, ale zwłaszcza wspólnym, gromkim śpiewem na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego. Po Mszy Świętej spożyliśmy obiad, po którym w sali ‘Soleil’ najpierw w grupach parafialnych a następnie jako duża grupa i wspólnota Bożych dzieci podejmowaliśmy refleksję nad nieskończonym miłosierdziem Boga. Oparliśmy ją na kilku biblijnych perykopach opisujących ten Boski atrybut i przymiot: rozpoczęliśmy od Ezechielowego proroctwa o nawróceniu i odpowiedzialności osobistej, omówiliśmy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i przypowieści z 15 rozdziału Ewangelii św. Łukasza, by zakończyć na opisie Sądu Ostatecznego z Ewangelii św. Mateusza i przypomnieniu jak ważne są dzieła miłosierdzia co do duszy i ciała (co wielokrotnie podkreśla Ojciec Święty w tym Roku Jubileuszowym). Gdy rozpoczynaliśmy tę swoistą lekcję katechizmu pogoda zaprzeczała nazwie sali, w której odbywały się owe zajęcia. Jednak gdy je kończyliśmy wspólnym odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia, zza chmur wyjrzało słońce i udaliśmy się jeszcze na kilka chwil na miejscową plażę, gdzie zaczerpnęliśmy morskiego powietrza i się pożegnaliśmy.
I jak tu Panu Bogu nie dziękować!? Jak nie śpiewać i nie wychwalać niezmierzonego Bożego Miłosierdzia!? Jak ulał pasują tu słowa kanonu-modlitwy, 'misericordias Domini in aeternum cantabo!', albowiem pragniemy miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać i wysławiać na wieki…. Zatem składamy nasze dziękczynienie Bogu, ale również wyrażamy nasze serdeczne podziękowania dyrekcji ośrodka i jego kapelanowi o. Józefowi Kuroczyckiemu OMI za miłe przyjęcie, Zarządowi Krucjaty i katechetkom za przygotowanie całości spotkania, s. M. Czesławie CSSF za muzyczny akompaniament i śpiewy, kapłanom (dziekanowi i sekretarzowi PZK, ks. Danielowi Żylińskiemu, ks. Ryszardowi Kaczorowi SChr, duchowemu przewodnikowi kobiecych organizacji polonijnych – Różańca i Polek i ks. Kazimierzowi Kuczajowi SChr), rodzicom i dziadkom oraz sobie wzajemnie za wspólną modlitwę.

Obfitą fotogalerię znajdziemy na Picasie, ponadto w czasie naszego spotkania został wylosowany szczęśliwy posiadacz losu, który na początku maja uda się na polonijną pielgrzymkę w Lourdes: obdarowanym bądź obdarowaną okazała się osoba, u której znalazł się los nr 615. Sprawozdanie niniejsze przeczytamy również w „Głosie katolickim”: T. MIKULAK, «Modlitewne spotkanie w Stella-Plage», GK LVIII[2016], nr 17[2632], s. 16-17 i w lokalnym miesięczniku parafialnym: T. MIKULAK, «Journée de prière des enfants à Stella-Plage», ‘Regard en Marche’, nr 231, s. 13.

« wróć do listy wszystkich wpisów