Kalendarium wydarzeń

Niedziela Dobrego Pasterza AD 2016

dodano 17 kwietnia 2016

W bieżącym roku Niedziela Dobrego Pasterza przypadła tuż po centralnych obchodach jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. W duchu dziękczynienia za chrześcijańskie dziedzictwo, w duchu dziękczynienia za dar i łaskę własnego chrztu i wiary uczestniczyliśmy w niedzielnych Mszach, modląc się, by nie brakowało robotników w Winnicy Pana: tych, którzy będą głosić Jego słowo i prawdę o Jego zmartwychwstaniu i działaniu we współczesnym świecie; tych, którzy będą udzielali sakramentów i w tych znakach ukazywali Jego obecność; tych, którzy będą świadczyć o prawdzie Ewangelii, naśladując Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Jednocześnie przypominamy sobie, że wszyscy na mocy chrztu jesteśmy powołani do świętości i do bycia świadkami Zmartwychwstałego, dlatego dziś, tak jak w czasie Wigilii Paschalnej w Świętą i Wielką Noc Zmartwychwstania, odnawiamy chrzcielne przyrzeczenia i zobowiązania: wyrzekamy się grzechu, złego ducha i wszystkich jego spraw, wyznajemy naszą wiarę i jeszcze raz przyrzekamy służyć w świętym Kościele katolickim. Albowiem, jak śpiewaliśmy i powtarzaliśmy w psalmie responsoryjnym (por. Ps 100[99]), jesteśmy ludem Pana i Jego owcami” i pragniemy wsłuchiwać się w głos Chrystusa, naszego Dobrego Pasterza, bo właśnie w Jezusie Chrystusie odnajdziemy źródło i pełnię życia i szczęścia; bo to On udziela nam wszelkiego dobra, umacnia swoją łaską i błogosławieństwem; bo to On pragnie nas obdarować życiem wiecznym, o czym przypomniała nam niedzielna Ewangelia (por. J 10,27-30).

Oto kilka relacji duchowej łączności z uroczystościami jubileuszowymi w naszych wspólnotach parafialnych:
-   La Ricamarie – Beaulieu Roche la Molière;

W tygodniku polskiej emigracji znajdziemy szczegółowe sprawozdanie z tej pięknej uroczystości: S. CHARROIN, «Msza św. z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski», GK LVIII[2016], nr 19[2634], s. 16-17.

-   Saint Vallier;

Polonia z Saint Vallier, Sanvignes les Mines i Montceau les Mines zgromadziła się na wspólnej modlitwie 16 i 17 kwietnia br., w kaplicach Les Gautherets i La Saule, po prostu wszyscy, których serca «biją po polsku», przybyli na nasze obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Podczas Eucharystii dziękowaliśmy Opatrzności Bożej za ponad tysiącletnią opiekę nad naszym Narodem i prosiliśmy o dalsze łaski wzrostu naszej wiary w duchu: Bóg-Honor-Ojczyzna. Uroczyste Msze Święte z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, rytem zanurzenia w wodzie – symbolu i znaku wszczepienia w Kościół Chrystusa stały się dla nas okazją wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i Jasnogórskiej Pani Naszego Narodu, Maryi za dar wiary, za naszych rodziców, kapłanów, siostry zakonne; tych wszystkich, którzy byli dla nas świadkami wiary.
Le professeur Paweł Bortkiewicz SChr, spécialiste des relations entre Église et État en Pologne explique: «Cet événement est le plus important de notre histoire: c’est le point de départ de notre identité, a la fois politique et religieuse».

Relację tę zamieszcza „Głos katolicki”: T. TOBYS, «1050. Rocznica Chrztu Polski», GK LVIII[2016], nr 19[2634], s. 18, a razem z nią i inną – ze wspólnotowej agapy Polonii z Montceau les Mines, Saint Vallier, Sanvignes les Mines i Le Creusot: T. TOBYS, «Podziękowanie za wsparcie», GK LVIII[2016], nr 19[2634], s. 18.

-   RouvroyMéricourt;

-    „Głos katolicki” zamieszcza ponadto relację z obchodów z paryskiej parafii polskiej pw. Wniebowzięcia NMP: W. SZUBERT, «Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski w Paryżu», GK LVIII[2016], nr 17[2632], s. 14.

A Kochanych Czytelników zachęcamy do modlitwy w intencji świętych powołań do służby Bożej oraz do duchowej adopcji tych, których Pan wzywa do wyłącznej służby dla siebie i swojej Owczarni…
 
Różne formy duchowej adopcji powołanych i powołań…
•    propozycje referatu powołaniowego Towarzystwa Chrystusowego
 
Zobowiązuję się do duchowej opieki nad Bogu wiadomą osobą rozeznającą swoje powołanie. Codziennie będę wspierał przez następującą modlitwę:
Panie Jezu Chryste, który powołałeś bł. księdza Jerzego Popiełuszkę do świętej posługi kapłańskiej w Twoim Kościele. Przez Jego wstawiennictwo zawierzam Ci serce i drogę życia tego, którego wzywasz do służby Tobie w Towarzystwie Chrystusowym. Wspieraj go, Panie, w dobrym rozeznaniu powołania, umacniaj jego wiarę, utwierdzaj w dobrym i strzeż przed wszelkim złem.
Maryjo, Królowo Towarzystwa Chrystusowego, otaczaj opieką wezwanych przez twojego Syna do służby Bogu i Polonii Zagranicznej.
 
Je prends l’engagement du soin spirituel d’une personne que Dieu connaît et qui recherche sa vocation. Chaque jour je vais l’accompagner avec ma prière, avec la prière suivante:
Seigneur Jésus Christ Toi qui as appelé le bienheureux Père Jerzy Popiełuszko au service sacré en tant que prêtre dans Ton Église. Par son intercession je Te confie le cœur et le chemin de vie de celui que Tu appelles à Ton service à la «Societas Christi». Soutiens-le dans un discernement de la vocation, fortifie sa foi, affermis-le dans le bien et protège-le du mal.
Vierge Marie, Reine de la «Societas Christi», entoure de Ta protection tous ceux qui sont convoqués par Ton Fils au service de Dieu et des Polonais du monde entier.
 
Zobowiązuję się do duchowej opieki nad Bogu wiadomą osobą rozeznającą swoje powołanie.
Codziennie będę wspierał przez następującą modlitwę
Panie Jezu Chryste, przez wstawiennictwo świętych Patronów naszej Ojczyzny, zawierzam Ci serce i drogę życia tego, którego powołujesz do służby Bożej w Towarzystwie Chrystusowym. Wspieraj go, Panie, w dobrym rozeznaniu powołania, uczyń wiernym sługą Ewangelii, by odpowiadając na głos Twojego wezwania, niósł Polakom żyjącym w kraju i poza granicami Ojczyzny, Dobrą Nowinę o Twoim królowaniu. Tobie cześć, chwała i uwielbienie, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

•    modlitwy powstałe w naszej prowincji na podstawie propozycji referatu powołaniowego

Zobowiązuję się do duchowej opieki nad Bogu wiadomą osobą rozeznającą swoje powołanie.
Codziennie będę wspierał przez następującą modlitwę:
Panie Jezu Chryste, który powołałeś bł. księdza Jerzego Popiełuszkę do świętej posługi kapłańskiej w Twoim Kościele. Przez Jego wstawiennictwo zawierzam Ci serce i drogę życia wszystkich młodych osób, które wzywasz do służby Tobie w naszych rodzinach zakonnych. Wspieraj je, Panie, w dobrym rozeznaniu powołania, umacniaj ich wiarę, utwierdzaj w dobrym i strzeż przed wszelkim złem.
Maryjo, nasza Matko i Królowo, wychowawczyni powołań zakonnych i kapłańskich, otaczaj opieką wezwanych przez twojego Syna do służby Bogu i Jego Kościołowi.

Je prends l’engagement du soin spirituel d’une personne que Dieu connaît et qui recherche sa vocation.
Chaque jour je vais l’accompagner avec ma prière, avec la prière suivante:
Seigneur Jésus Christ Toi qui as appelé beaucoup de saints et bienheureux au service sacré en tant que pasteur de Ton Église ou Ton imitateur dans la vie selon les conseils évangéliques. Par leur intercession je Te confie le cœur et le chemin de vie de celui ou celle que Tu appelles à Ton service unique et exclusif. Soutiens-les dans un discernement de la vocation, fortifie leur foi, affermis-les dans le bien et protège-les du mal.
Vierge Marie, notre Mère et notre Reine, Éducatrice des vocations religieuses et sacerdotales, entoure de Ta protection tous ceux et celles qui sont convoqués par Ton Fils au service de Dieu et de Son Église.

•    propozycja duchowej adopcji od Sióstr Sercanek z prowincji francuskiej

DUCHOWA ADOPCJA POWOŁANYCH
DEKLARACJA
Pragnąc wyprosić i ocalić powołanie w osobie, którą Ty sobie Panie wybrałeś, proszę dla niej o odwagę w odpowiedzi na Twoje wezwanie: Pójdź za Mną.
Czynię to w poczuciu odpowiedzialności za powołania kapłańskie i zakonne.
Moimi codziennymi zobowiązaniami przez: jeden miesiąc/pół roku/rok (wybrać właściwy okres czasu) będą: wskazana modlitwa i moje własne, dobrowolne postanowienia (np. dobry uczynek)
MODLITWA (do codziennego odmawiania)
Ojcze, Ty zapraszasz wszystkich ludzi do pełnienia Twojej świętej woli i odkrywania w niej prawdziwego szczęścia. Wejrzyj na Polonię na całym świecie i obdarz ją świętymi i licznymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Przez Twojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę, proszę prowadź i chroń tych, których powołałeś. Daj im odwagę do wielkodusznej odpowiedzi na wezwanie: Pójdź za mną. Oddalaj od nich zniechęcenie i niepewność; obdarz pragnieniem miłowania Ciebie ponad wszystko i gotowością do podjęcia tego wezwania. Zachowaj ich od zła, które mogłoby zniweczyć ich powołanie i użycz im łaski wytrwałości w godzinie próby.
Postaw na ich drodze świadków Ewangelii, którzy pomogą im wzrastać i bezgranicznie Tobie zaufać. Ich rodzicom daj łaskę zrozumienia jak wielkim darem jest ofiarować Tobie swego syna lub córkę i napełnij ich serca pokojem. Niech Twój Święty Duch spocznie na ich domu i wszystkich ich bliskich, a ich samych niech prowadzi aż do wypełnienia Twoich świętych zamiarów. Amen.
Maryjo, Matko powołań, módl się za nimi!
Święty Janie Pawle II, módl się za nimi!

« wróć do listy wszystkich wpisów