Kalendarium wydarzeń

Wspólnotowe obchody jubileuszy i rocznic kapłańskich święceń…

dodano 10 maja 2016

Każdego roku majowe skupienie staje się okazją do dziękczynienia za dar kapłaństwa i modlitwy, abyśmy rozpalili na nowo charyzmat Boży, który otrzymaliśmy przez włożenie rąk w dniu naszych święceń (por. 2 Tm 1,6b), byśmy strzegli depozytu wiary (por. 1 Tm 6,20), byśmy głosili naukę, nastawali w porę i nie w porę, napominali, podnosili na duchu tych, do których zostaliśmy posłani (por. 2 Tm 4,2). Do tego zachęcał nas podczas ascetycznej konferencji i w mszalnej homilii przybyły z Poznania prowadzący dni skupienia, ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr. Przeżywane przed miesiącem w Gnieźnie i Poznaniu centralne obchody 1050-lecia chrztu Polski i odczytany w Ewangelii fragment arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa (J 17,1-11a) każą nam stawiać pytania o naszą tożsamość i o sens naszej posługi. Bo tu nie chodzi o użyteczność, ale o wierność: sam Chrystus przypomina swoim uczniom, że są oni – że jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami i wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać (por. Łk 17,10b). A naszą misją jest objawianie Bożego imienia ludziom, szafowanie Jego Słowem i Jego łaską w sakramentach świętych czyli doprowadzenie wszystkich do życia wiecznego, do poznania jedynego i prawdziwego Boga i tego, którego On posłał, Jezusa Chrystusa (por. J 17,3.6a). Zatem, prosimy Was, kochani Przyjaciele i drodzy Czytelnicy, o modlitwę za nas, polonijnych duszpasterzy na całym świecie, by Duch Święty oświecał nas i prowadził, byśmy tę misję wypełnili do końca i jak najlepiej… Ponadto w czasie owego wspólnotowego, modlitewnego spotkania możemy wyrazić naszą życzliwość solenizantom danego miesiąca, którzy zazwyczaj przewodniczą wieńczącej skupienie Eucharystii: we wtorek 12 maja byli to ks. Stanisław Sokół SChr i ks. Andrzej W. Sowowski SChr.

« wróć do listy wszystkich wpisów