Kalendarium wydarzeń

Uroczystość Bożego Ciała w Aulnay sous Bois.

dodano 29 maja 2016

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba pod przymiotami ukryty chleba…”

Uroczystość Bożego Ciała, to dzień jakże kochany przez Polaków, gdy udajemy się na Eucharystię, aby oddać hołd Chrystusowi w sposób oficjalny i publiczny. Dzień ten jest dla nas okazją do osobistego wyznania wiary. Pozwólmy Panu Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie pokrzepiać nasze dusze, oczyszczać je i przemieniać, abyśmy stawali się coraz bardziej doskonali w łączności z Panem Bogiem. W Polsce rzesze wiernych wychodzą na ulice w procesjach w miastach i wioskach, aby niejako „pokazać” Chrystusowi miejsca swojego codziennego życia i pracy, a także by wyznać wiarę w Jego Eucharystyczną obecność. Wśród tej rzeszy znalazła się także nasza wspólnota, która przeżywała uroczystość Bożego Ciała w warunkach emigracyjnych, jakże odmiennych od tych, jakie są w Ojczyźnie, lecz również uroczyście z procesją do czterech ołtarzy na terenie ogrodu prowincjalnego, przylegającego do polskiej kaplicy w Aulnay sous Bois. Od rana ufnie spoglądaliśmy w zaciągnięte chmurami niebo, prosząc w sercu, aby procesja była bez deszczu i tak się stało. Główny ołtarz przystrojony kwiatami i brzózkami, wraz z czterema pozostałymi ołtarzami, już poprzedniego dnia został przygotowany przez członków Rady Parafialnej i grupy parafian. Wszystkim zależało na tym, aby uroczyście przeżyć dzień Bożego Ciała i aby godnie i z czcią przyjąć Chrystusa Eucharystycznego. Na tę uroczystość do naszej wspólnoty przybył z Poznania ks. Ryszard Głowacki SChr, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, który przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię. W koncelebrze, obok gościa z Polski, stanęli nasi duszpasterze: ks. proboszcz Roman Wrocławski SChr i ks. wikary Piotr Lizoń SChr oraz ks. prowincjał Jan Ciągło SChr. „Naszą dzisiejszą modlitwę można podsumować jednym słowem – mówił ks. generał Ryszard Głowacki podczas homilii – a tym słowem jest wdzięczność: wdzięczność dobremu Bogu za wspaniały dar Eucharystii, bo przecież dzięki dobrej woli, Jezus Chrystus został z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Wyrażamy więc wdzięczność naszemu Bogu, który jest miłością i który oddał się nam w Eucharystii jako pokarm na życie wieczne. W swoim słowie ks. Generał zwrócił również uwagę na inny, ale jakże ważny aspekt: „znajdujemy się w bardzo szczególnym momencie historii naszego kraju i narodu – mówił – świętujemy bowiem w tym roku 1050. rocznicę Chrztu Polski. 1050 lat temu nasz naród miał to szczęście, aby być powołanym przez samego Boga do tego, aby uznać Go za Pana i Zbawiciela. Zaczęło się to wszystko od Mieszka, a potem pokolenia poprzez pokolenia aż po dzień dzisiejszy przekazywały tę wiarę, która bardzo mocno wpisała się w historię i trwanie naszego narodu. Ale w historię naszego narodu jest także wpisany pokoleniowy obowiązek przekazywania wiary. (…) Wiara jest w rękach pokolenia i aby mogły być święcone następne jubileusze zależy od każdego z nas. To jest nasz zbiorowy obowiązek…”. Po wysłuchaniu homilii i posileniu się Ciałem Chrystusa w Komunii świętej, wyruszyliśmy w procesji do czterech ołtarzy, podczas której w modlitewnym skupieniu słuchaliśmy słów Ewangelii czytanej przez duszpasterzy i przyjmowaliśmy błogosławieństwo Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Wszystkim zależało na tym, aby uroczyście przeżyć dzisiejszy dzień Bożego Ciała. Dzieci, które przystąpiły w tym roku do I Komunii św. przyszły ubrane na biało. Dziewczynki pierwszokomunijne i wiele innych małych dzieci sypało kwiaty u stóp monstrancji, a ministranci i chłopcy szli z dzwonkami i kadzidłem. Kapłana z Najświętszym Sakramentem prowadzili panowie ubrani w mundury strażackie. Ale nie zewnętrzna oprawa jest istotą tego święta. Najważniejsze jest to, że uświadamia ono nam ważną tajemnicę naszej wiary, tajemnicę Eucharystii, w której chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Odkupiciela. Chcemy na nowo rozbudzić w naszych sercach pragnienie trwania w łasce uświęcającej, aby Boża radość nie pozostawała tylko w ciszy tabernakulum, lecz prawdziwie zamieszkała w naszych sercach. Dlatego pośród otaczającej nas przyrody tak uroczyście dzisiaj uwielbiamy Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W tym uroczystym dniu przypadł również Dzień Matki, dlatego z tej okazji na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz złożył wszystkim mamom serdeczne życzenia, następnie każda z nich otrzymała czerwoną różę od panów w strojach strażackich.
Elżbieta Noster
Powyższą relację zamieszcza tygodnik polskiej emigracji: E. NOSTER, «Uroczystość Bożego Ciała w Aulnay sous Bois», GK LVIII[2016], nr 25[2640], s. 16-17.

fot. Magdalena Noster


« wróć do listy wszystkich wpisów