Kalendarium wydarzeń

Czerwcowy dzień skupienia.

dodano 14 czerwca 2016

Nasze zakonne dni skupienia odbywają się zawsze we wtorki, najczęściej w drugi wtorek miesiąca. Trzeba zauważyć, że w ów czerwcowy (14 czerwca) w Ewangelii trzeci rok z rzędu czytamy i rozważamy Jezusową zachętę: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Ta zachęta jest skierowana do wszystkich chrześcijan, co wielokrotnie powtarza w swoim nauczaniu Kościół: poświęcony jest temu V rodział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium a w jednym z artykułów czytamy: „dla wszystkich jest jasne, że wierni każdego stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości” (KK 40), natomiast św. Jan Paweł II w liście – programie na trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa Novo Millennio Ineunte mówi o ponownym odkrywaniu bogactwa treści wspomnianego rozdziału soborowej konstytucji, przypominając: „Od razu na początku trzeba stwierdzić, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świetości (…) [że] prowadzenie do świętości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim. (…) [Bo] zadać katechumenowi pytanie: «Czy chcesz przyjąć chrzest?» znaczy zapytać go zarazem: «Czy chcesz zostać świętym?». Znaczy postawić na jego drodze radykalizm Kazania na Górze (…) [zatem] dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej «wysokiej miary» zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej wspólny i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku.” (NMI 30-31) O ważności tego zadania, o doskonaleniu się w osobistej świętości i o prowadzeniu powierzonych sobie wspólnot i ludzi przypominał nam przez cały rok prowadzący nasze skupienia ks. prof. Paweł Bortkiewicz SChr. Prafrazując słowa współczesnej religijnej piosenki maryjnej możemy śmiało powiedzieć, że dziś wróg z ukrycia i bez pancerza w ludzkie serca uderza (o różnych zagrożeniach traktowały konferencje ascetyczne) a my nie możemy pozwolić, by zniszczył Boga w nas, dlatego we wspólnej i indywidualnej modlitwie prosimy, abyśmy byli dobrymi pasterzami, którzy będą szukać i przyprowadzać do Boga zagubione dusze wychodźcze, które, jak przed laty mówił kard. August Hlond, wciąż giną, abyśmy rozbudzali w Polakach na obczyźnie wiarę ojcówi i by oni na emigracyjnych szlakach nie pogubili się… Ośmielamy się jednocześnie prosić, kochani przyjaciele i czytelnicy, byście wsparli swoją modlitwą nasze wołanie… i by braciom i siostrom naszym za granicą nie zabrakło dobrych pasterzy, gotowych nieustannie szukać zaginionych owiec… Nasze wspólne spotkania nie ograniczają się do modlitwy i skupienia, ale są również okazją do okazania sobie braterskiej miłości, sympatii i życzliwości, zwłaszcza wobec solenizantów, których w czerwcu jest wielu.

« wróć do listy wszystkich wpisów