Kalendarium wydarzeń

Podczas wakacji nie próżnujemy, ale staramy się głosić królestwo Boże…

dodano 24 lipca 2016

Również w czasie wakacji w naszych wspólnotach są podejmowane różne duszpasterskie inicjatywy (jak u naszego ‘wysłannika’ na Peloponezie, ks. Jerzego Chorzempy SChr = H. WOJDYŁA, «Historyczny dzień w Nafplio», GK LVIII[2016], nr 28[2643], s.19) bądź staramy się gorliwie posługiwać powierzonym nam osobom (jak choćby ks. Władysław Dobroć SChr kierowcom ciężarówek). A będąc w Ojczyźnie uczestniczymy w organizowanych od kilku już lat Dniach Wspólnoty w Poznaniu i Puszczykowie. Tygodnik polskiej emigracji ponadto dołącza relacje z regionalnych wydarzeń odbywających się jeszcze przed wakacjami, w których brali udział nasi parafianie i duszpasterze, u których ‘dostrzeżono’ jubileuszowe rocznice święceń kapłańskich: S. NAPORA, L. JABŁOŃSKI, «Zjazd Bractw Różańcowych», GK LVIII[2016], nr 29[2644], s. 14-15; L. ET J-L. FOVET-STEFANCZYK, «Messe d’Action de Grâce», GK LVIII[2016], nr 29[2644], s. 16-19.

« wróć do listy wszystkich wpisów