Kalendarium wydarzeń

Jubileuszowe Patronalne Święto.

dodano 26 sierpnia 2016

W uroczystość NMP Częstochowskiej, patronki francusko-hiszpańskiej prowincji Towarzystwa Chrystusowego pragniemy zaprosić i zachęcić Drogich Czytelników do modlitwy, by nasze posługiwanie przynosiło błogosławione owoce. Obecny rok jest czasem szczególnym: w ogłoszony przez papieża Franciszka Jubileuszowy Rok Miłosierdzia i w 1050 rocznicę chrztu Polski wpisuje się nasz skromny zakonny jubileusz – 80 lat duszpasterskiej pracy na francuskiej ziemi. Dlatego tym bardziej ośmielamy się prosić o to modlitewne wsparcie. I razem z naszymi Parafianami odnawiając Millennijny Akt Zawierzenia Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski i Polonii, wołamy: „Oddani Tobie, Maryjo, nasza Matko i Królowo, w niewolę, pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, w naszym życiu zakonnym i kapłańskim, nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna. Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem, przyrzekamy sumiennie i gorliwie realizować obowiązki wynikające z naszego stanu: naśladując Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, pragniemy świadczyć że w Bogu odnajdujemy pragnienie miłości, świadczyć o skarbie i wierze w obietnice Ewangelii, świadczyć, iż życie wieczne jest rzeczywistością, która rozpoczyna się już na tej ziemi. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia. Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę i duszpasterską posługę. Chcemy stać się budowniczymi pokoju w naszych rodzinach, parafiach, w zakonnej wspólnocie, Ojczyźnie i świecie.”
Modlitwę za siebie wzajemnie zanosimy bądź w naszych wspólnotach (i jak wspomnieliśmy, z tymi, którzy są powierzeni naszej pasterskiej trosce), bądź w miejscach naszego wakacyjnego odpoczynku, bądź też w maryjnych sanktuariach, do których w tym czasie się udaliśmy: przełożony prowincjalny modlił się u stóp Jasnogórskiej Królowej za całą prowincję, włączając się w koncelebrowaną Eucharystię na zakończenie XXXIV Tarnowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
Powyższa wzmianka ukazała się w tygodniku polskiej emigracji datowanym na niedzielę, w którą odbywało się jubileuszowe dziękczynienie za 80 lat posługi chrystusowców pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego z udziałem przełożonych wszystkich prowincji zgromadzenia: KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY Z FRANCJI, HISZPANII I GRECJI, «Jubileuszowe Święto Patronalne», GK LVIII[2016], nr 31[2646], s. 17.

« wróć do listy wszystkich wpisów