Kalendarium wydarzeń

Rocznica założenia Towarzystwa Chrystusowego.

dodano 8 września 2016

Dla każdego chrystusowca święto Narodzenia NMP to ważny dzień: bo to także dzień założenia zgromadzenia. Na dzień 8 września 1932 r. datowany jest dekret Założyciela, kard. Augusta Hlonda powołujący do życia naszą zakonną wspólnotę, chociaż pierwsi chrystusowcy, wówczas członkowie zgromadzenia pod nazwą Bożego Grobu (jak stanowi dekret założycielski – congregatio religiosa sub titulo RELIGIOSI S. SEPULCHRI), do Potulic – kolebki zgromadzenia – udali się dwa tygodnie wcześniej budować nową wspólnotę zakonną. Dlatego nasze zakonne Ustawy przypominają o dwóch datach, 23 sierpnia 1932 r. i 8 września 1932 r., łączącymi się z faktem powstania Towarzystwa (por .UiDTChr 48.1.a). Dla Współbraci z Francji obecny rok to jubileusz 80-lecia posługi chrystusowców na francuskiej ziemi: kroniki i zapiski w archiwum zgromadzenia podają, że pierwsi chrystusowcy przybyli do Francji w 1936 r., w sierpniu – ks. Bronisław Kaczanowski SChr, w grudniu – bracia Andrzej Firc SChr i Paweł Kleinschmidt SChr. Ten przedwojenny etap naszego posługiwania był krótki: ks. Bronisław po dwóch latach powraca do Ojczyzny zaś bracia z powodu rozpoczętej II wojny światowej nie mogli powrócić do Paryża do pracy przy kościele Wniebowzięcia NMP. Także wojna uniemożliwia wyjazd kolejnym Współbraciom, dlatego dopiero po wojnie (czyli 70 lat temu) na dobre, chociaż też z różnymi problemami, głównie związanymi z odmową wydania paszportu na wyjazd do Francji przez władze PRL, obejmujemy duszpasterskie placówki na francuskiej ziemi.
Zatem obchodzimy nasz skromny jubileusz, wpisujący się w obchody Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i 1050. rocznicy chrztu Polski, i pragniemy Bogu podziękować za otrzymane dary i łaski oraz prosić o Jego błogosławieństwo na dalsze lata posługi, na kolejne podejmowane przez nas dzieła. Dlatego, wydając okolicznościowy folder ośmieliliśmy się prosić o modlitewne wsparcie

Chers Amis,
Aprés avoir vécu, lors de l’Année de la Vie Consacrée, une période particulière de la nouvelle découverte de beauté et de joie de la vie totalement consacrée au Seigneur, de la vie qui est l’imitation du Christ chaste, pauvre et obéissant, maintenant, nous expérimentons le temps des jubilés… En premier lieu, c’est LE JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE sous le thème «Miséricordieux comme le Père» où nous tous, nous essayons d’arriver à cet Exemple du Père Céleste en demandant à Dieu la richesse de sa grâce pour que nous soyons capables de reconnaître en d’autres notre frère, reconnaître le Christ qui nous rappelle: «chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.» (Mt 25,40)
Cette année est pour nous, vos prêtres, l’année jubilaire des 80 ans de notre service en terre française. Cette occasion nous incite à rendre grâce à Dieu et Le remercier pour tous les dons et bienfaits reçus et Le supplier qu’Il nous remplisse de sa bénédiction, de la force et de la ferveur apostolique pour continuer la mission de bâtir son Royaume et de réveiller la foi, l’espérance et l’amour dans les âmes humaines. C’est pourquoi nous osons vous demander une petite prière pour que nous accomplissions bien la mission que Dieu nous a confiée…

i nieustannie o modlitwę prosimy, abyśmy za św. Pawłem mogli mówić, że w dobrych zawodach wystąpiliśmy, bieg ukończyliśmy, wiary ustrzegliśmy (por. 2 Tm 4,7). Zapraszamy w niedzielne popołudnie 18 września br. do kościoła św. Józefa w Aulnay sous Bois do uczestnictwa w jubileuszowym dziękczynieniu bądź duchowej łączności. Dziękczynnej Eucharystii o godz. 16:00 przewodniczyć będzie ks. Ryszard Głowacki SChr, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego.

« wróć do listy wszystkich wpisów