Kalendarium wydarzeń

Zebranie Bractwa Różańcowego z Méricourt-Maroc.

dodano 6 października 2016

W święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała członkinie Bractwa Różańcowego z Méricourt-Maroc spotkały się najpierw na wspólnej modlitwie w kaplicy św. Andrzeja Boboli a potem na dorocznym zebraniu i poczęstunku w salce nad kaplicą. Nasz duszpasterz, ks. Tomasz Mikulak SChr, w mszalnej homilii nawiązał do Pierwszej Profesji Zakonnej, ważnego wydarzenia, które od wielu lat w tym dniu ma miejsce w ich zakonnej wspólnocie – Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej oraz do słów jej Założyciela skierowanego do pierwszych chrystusowców, by świętość była pogodna, jasna, radosna (por. A. HLOND, «Dzieła. Nauczanie 1897-1948» t. 1, red. J. KONIECZNY, s. 357). Te słowa, mówił homilista, dotyczą wszystkich wierzących a wstawiennictwo i pomoc świętych aniołów i archaniołów pomaga w zdobywaniu świętości. A modlitwa różańcowa to skuteczne narzędzie wypraszania tego orędownictwa. Tydzień później, w wigilię wspomnienia Matki Bożej Różańcowej, w modlitwie powierzałyśmy siebie nawzajem oraz nasze rodziny a z racji przypadającego również pierwszego czwartku miesiąca prosiłyśmy, aby Dobry Bóg nieustannie posyłał robotników na swoje żniwo i do swojej winnicy…
W czasie zebrania nasza prezes, p. Regina Sakrajda, przypominała, że w kaplicy przed każdą Mszą niedzielną jest odmawiany Różaniec, że poza Mszą w ciągu roku możemy uczestniczyć w różnych nabożeństwach i ubolewała, że zbyt często i zbyt łatwo się zwalniamy. Postanawiamy zatem pozostać wiernymi modlitwie różańcowej i zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do odmawiania Różańca, przynamniej jednego dziesiątka. Same, podobnie jak nasze Siostry z sąsiedniego Rouvroy, powracamy do comiesięcznej praktyki zmiany tajemnic różańca świętego. A słowa Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, założyciela zgromadzenia, do którego należą nasi duszpasterze posługujący nam już od 50 lat niech rozbudzają jeszcze bardziej owo pragnienie: „Modlitwa różańcowa jest modlitwą potężną. Każdy […] powinien odmawiać różaniec. […] Bądźcie i wy szerzycielami różańca. Tą bronią pokonamy zło. […] Nie tylko w miesiącu październiku odmawiajmy różaniec, ale ten pobożny zwyczaj przeniesie się na miesiąc następny i wszystkie miesiące roku. Niech ta modlitwa stanie się naszym ulubionym zajęciem, niech rozbrzmiewa w kościołach, kaplicach, i owszem, niech jej szept słyszany będzie w domach rodzinnych i warsztatach pracy. Różaniec nas zbawi, różaniec wesprze w trudach codziennego życia. Wróćmy do różańca na co dzień, a odnajdziemy pokój Chrystusowy, jakiego «świat dać nie może.»” (A. HLOND, «Dzieła», op. cit., s. 879, 889). Niech ta wierność Różańcowi stanie się również owocem dobiegającego końca Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
Bractwo Różańcowe Méricourt-Maroc

Sprawozdanie ukazało się w jednym z październikowych numerów emigracyjnego periodyku „Głos katolicki”: BRACTWO RÓŻAŃCOWE MÉRICOURT-MAROC, «Zebranie Bractwa Różańcowego z Méricourt-Maroc», GK LVIII[2016], nr 36[2651], s. 17.

« wróć do listy wszystkich wpisów